ACTELE NECESARE

            PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 

1. CERTIFICATE PRENUPŢIALE (ANALIZE MEDICALE) DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU DIN POLICLINICĂ

     VALABILITATEA ACESTOR CERTIFICATE – 14 ZILE

 

2. CERTIFICATE DE NAŞTERE - ORIGINAL + FOTOCOPIE

 

3. CĂRŢI DE IDENTITATE - ORIGINAL + FOTOCOPIE

 

4. HOTĂRÂREA DE DIVORŢ  / CERTIFICATUL DE DECES

PENTRU PERSOANELE CARE NU SUNT LA PRIMA CĂSĂTORIE

 

ACTELE SE DEPUN CU 10-14 ZILE ÎNAINTE DE DATA CĂSĂTORIEI

 

DUMINICA NU SE OFICIAZĂ CĂSĂTORII