Acte necesare

 

        Declaratie

        Copie carte identitate

        Copie act constitutive

        Copie certificate inmatriculare

        Copie contract concesiune/inchiriere/comodat/act proprietate

        Copie documentatie tehnica (suprafata pregatire, preparare, vanzare, servire)

        Copie plan amplasament

        Copie autorizatie sanitara

        Copie autorizatie sanitar-veterinara

        Copie autorizatie de prevenirea si stingerea incendiilor

        Copie autorizatie de mediu

        Contract de prestari servicii salubritate

        Documente care atesta calificarea profesionala a personalului si contract individual de munca