PROCES - VERBAL Nr. 2

 

 

Incheiat astazi 19.06.2015 cu prilejul intrunirii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri prin ANL constituita conform Dispozitiei Primarului nr.1372 /25.05.2015

 

 

 

 

La dezbaterile sedintei care a avut loc astazi 19.06.2015, au participat un numar de 7 membrii din cei 12 membrii ce au fost nominalizati  prin Dispozitia Primarului nr. 1372/25.05.2015.

  Comisia a aprobat in unanimitate anularea repartitiilor conform anexei nr.1.

 Secretarul prezinta comisiei un numar de 43 de locuinte disponibile conform anexei nr. 2.

Comisia a aprobat in unanimitate  lista cu solicitantii din lista de prioritati care nu au acces in locuinte conform anexei nr.3.

Comisia a aprobat in unanimitate lista cu solicitantii  din lista de prioritati care au acces la locuinte conform anexei nr.4.

Anexa nr. 5 la procesul verbal privind repartizarea unui numar de 43 locuinte ANL din recuperari a fost aprobata cu un numar de 6 voturi pentru ,si o abtinere a  domnului Patrascu Eugen .

Pentru intocmirea contractului de inchiriere conform Legii nr.152/1998, se va proceda la reactualizarea actelor dupa cum urmeaza:

         - adeverinta de salariat;

         - copie dupa contractul de munca, vizat de I.T.M – (REVISAL.) (pentru solicitant);

   - declaratie notariala pentru solicitant sau dupa caz, ale membrilor de familie majori din familia acestuia, ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala in municipiul Targoviste si nici nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ – teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea in care a solicitat locuinta.

  Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate un numar de 2 cereri privind efectuarea unui schimb de locuinta intre titularii de contracte, dupa cum urmeaza:

   - GRIGORE GEORGIAN LORIN– titular de contract al gars.nr. 1 din bl.8, Ing. Gib Constantin (1camera – 3 membrii) solicita schimb de locuinta cu 

- DUICA ROXANA – titulara de contract al ap.18 din bl.4, Str. Ing. Gib Constantin  (2 camere– 2 persoane)

    Schimbul de locuinta se va face cu conditia achitarii la zi a tuturor datoriilor aferente locuintei de catre fiecare titular de contract .

Pentru Grigore Georgian Lorin termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.09.2019

Pentru Duica Roxana termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.09.2015.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta au analizat si aprobat solicitarea doamnei  APOSTOLACHE MARIANA privind anularea repartitiei , ramanerea in continuare pe lista de prioritati  si repartizarea unei locuinte in sedintele urmatoare. 

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, fac parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supus spre aprobare Consiliului Local Targoviste.

Procesul verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei.

 

 

 

 

C O M I S I E:

 

-   Ec. Cosmin Petrut Bozieru – viceprimar - presedinte  - …………………

-  Maican Dorin – director DAPPP -  membru…………………………

-  Iordache Marcela - director adjunct DAS - membru… …………. .

-  Rujoiu Daniela  – cons. Birou Contencios – membru…………….

-  Eugen Puscasu -  sef  serviciu A.P.P.P. – membru - ABSENT

-  Paicu Mariana - cons. APPP - membru…………………………

-  Banescu Rodica-consilier local – membru - ABSENT

-  Georgescu Alen-consilier local -membru  - ABSENT

-  Paunescu Andrei-consilier local – membru - ABSENT 

-  Babeu Pavel - consilier local - membru   ………..………

-  Patrascu Eugen – consilier municipal – membru – ………………………

-  Baltasiu Victorita – cons.APPP -  secretar (fara drept de vot)…………