HOTĂRĀRE

   privind stabilirea ordinii īn care viceprimarii

 Municipiului Tārgoviste vor exercita calitatea de īnlocuitor de drept

      al Primarului Municipiului Tārgovişte  

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară,  astăzi, 09.11.2020, avānd īn vedere:

§ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dāmbovița privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38666/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38667/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 231/09.11.2020 privind alegerea dlui. Cătălin Rădulescu īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte;

§ Prevederile H.C.L. nr. 232/09.11.2020 privind alegerea dnei. Monica Cezarina Ilie īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte;

§ Procesul verbal īncheiat īn urma numărării voturilor privind stabilirea ordinii īn care viceprimarii Municipiului Tārgoviste vor exercita calitatea de īnlocuitor de drept al Primarului Municipiului Tārgovişte;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 152 alin. (4) şi art. 163 alin. (1) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;          

                Īn temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1. Se desemnează ca primul īnlocuitor de drept al Primarului Municipiului Tārgovişte dl. Cătălin Rădulescu - viceprimar al Municipiului Tārgovişte.

Art. 2. Īn situaţia īn care dl. Cătălin Rădulescu - viceprimar al Municipiului Tārgovişte, īn calitate de primul īnlocuitor de drept, nu poate īndeplini atribuţiile aferente funcţiei de Primar al Municipiului Tārgovişte, acestea vor fi exercitate de dna. Monica Cezarina Ilie - viceprimar al Municipiului Tārgovişte.

Art. 3. Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, viceprimar Cătălin Rădulescu, viceprimar Monica Cezarina Ilie și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   233

Tgv. 09.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion