HOTĂRĀRE

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 28.05.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 14182/10.04.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 14183/10.04.2020 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare impozite şi taxe locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate nr. 14538/15.04.2020 al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate nr. 14539/15.04.2020 al Direcției de Salubritate īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b)  din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de specialitate nr. 14540/15.04.2020 al Direcției Grădina Zoologică, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b)  din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 14295/13.04.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 14295/13.04.2020 al Clubului Sportiv Municipal Tārgoviște, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8) lit. b)  din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 14541/15.04.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate nr. 14542/15.04.2020 al Direcției Complex Turistic de Natație, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională īn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile pct. 94 și 95 din O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor şi  impozitelor locale īn municipiul Tārgovişte pentru anul 2016;

§ Prevederile HCL nr. 382/19.12.2016 referitoare la aprobarea taxelor şi  impozitelor locale īn municipiul Tārgovişte pentru anul 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale īn Municipiul Tārgovişte pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale īn Municipiul Tārgovişte pentru anul 2019;

§ Prevederile H.C.L. nr. 202/19.04.2019 privind indexarea, ţinānd cont de rata inflaţiei, a taxelor şi  impozitelor locale īn Municipiul Tārgovişte pentru anul 2020;

§ Comunicatul de presă nr. 1319/21.01.2020 al Institutului Naţional de Statistică;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2021 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor, aşa cum au fost ele stabilite prin art. 1 din H.C.L. nr. 202/19.04.2019 „privind indexarea, ţinānd cont de rata inflaţiei, a taxelor şi impozitelor locale īn Municipiul Tārgovişte pentru anul 2020”, se indexează cu rata inflaţiei de 3,8%.

Art. 2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor şi taxelor locale, taxe speciale şi amenzi, aşa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt prevăzute īn anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 SECRETARUL GENERAL

                                                                                                              AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                                 jr. Cătălin Rădulescu                                                           jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   140

Tgv. 28.05.2020

 Redactat 2 ex.

         cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu