HOTĂRĀRE

privind completarea H.C.L. nr. 463/23.11.2017 referitoare la aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului īn comun īn Municipiul Tārgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 39592/16.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 39593/16.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane īn unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

§  Prevederile H.C.L. nr. 463/23.11.2017 privind aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului īn comun īn Municipiul Tārgovişte;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. i) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă completarea H.C.L nr. 463/23.11.2017 privind traseele de circulaţie ale transportului īn comun din Municipiul Tārgovişte, īn sensul introducerii unor noi trasee:

- Traseul  28A: Piaţa 2 Brazi - Micro IV - Micro III - Polivalentă - Garaj - Universitatea Valahia - Pavcom - Gară - Dāmboviţa Mall 1 - Dāmboviţa Mall 2 - Minion - Catedrală - Caraiman - Muntenia - Mitropolie - Col. Băltăreţu - Spital - Direcţia Muncii - Calea Cāmpulung - Micro III - Micro V - Piaţa 2 Brazi;

- Traseul 28B: Garaj - Polivalentă - Calea Cāmpulung - Direcţia Muncii - Spital - Col. Băltăreţu - Mitropolie - Piaţa 1 Mai - Caraiman - Catedrală - Minion - Dāmboviţa Mall 2 - Dāmboviţa Mall 1 - Gară - Pavcom - Universitatea Valahia – Garaj.

Art. 2 Se aprobă programul de transport, conform graficelor de circulație anexate prezentei hotărāri.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HC.L. nr. 463/23.11.2017 se aplică īn mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartimentul Transport, Societatea Servicii Publice Municipale Tārgoviște S.R.L. şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                        jr. Silvia-Elena Stanca

        

              

Nr.   268

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu