HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

                                                                  

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.11.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37485/27.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37486/27.10.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 37484/27.10.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 40851/26.11.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, dată în condițiile art. 289 alin. (7) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiilor: 135 - Strada Plevnei, 475 - Spaţiu Staţie hidrofor PT 2 - Micro VIII, 475 - Spaţiu Staţie hidrofor PT 2 - Micro VIII, 478 - Spaţiu Staţie hidrofor PT 1 - Micro IX,  481 - Spaţiu Staţie hidrofor CT 3 - Micro IX, 484 - Spaţiu Staţie hidrofor PT 2 - Micro XI, 488 - Spaţiu Staţie hidrofor PT 5 - Micro XII, 493 - Spaţiu Staţie hidrofor PT C - Zona Centrală, 503 - Staţie epurare ape uzate Târgovişte – Sud, 504 - Teren - Staţie epurare ape uzate Târgovişte – Sud, 1799 - PT2 Micro III - Strada Constantin Brâncoveanu (Strada maior Spirescu), 1836 - PT2 Micro 6 - Strada Vasile Voiculescu, 1844 - PT H Micro 8 - Bulevardul Mircea cel Bătrân, 1846 - PT 1 Mai Micro 9 - Strada locotenent Stancu Ion, 1848 - CT 3 - Micro IX, 1852 - PT3 Micro 11 - Strada Petru Cercel,1878 - Grădiniţa cu program normal  nr. 17 Târgovişte, 1879 - Teren - Grădiniţa cu program normal  nr. 17 Târgovişte, 2615 - Teren Strada Revoluţiei nr. 8 B, 2616 - Teren Strada Cernăuţi nr. 1, 2618 - Teren Strada Gabriel Popescu nr. 12, 2619 - Teren Strada Aleea Griviţa,  2620 - Teren aferent CT 3 - Micro IX, 2621 - Teren Strada general Matei Vlădescu, 2626 - Teren Strada maior Spirescu, 2637 - Teren Strada 8 Martie, 2638 - Teren Strada Ion Ciorănescu, 2639 - Teren Strada Stănică Ilie nr. 11, 2640 - Teren aferent PT 5 Micro XII, 3588 - Teren Strada Transilvaniei aferent Punct termic nr. 5, 3697 - Teren Strada Crăiţelor nr. 2B, 3732 - Teren aferent PT2 Micro XI, 3809 - Teren Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, 3868 - Teren Strada Gării nr. 8, înscrise în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, după cum urmează:

- la poziţia 135 coloana 5 va avea următorul cuprins: “929.357,59 lei”

- la poziţia 475 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Gabriel Popescu nr. 12; suprafaţa = 72 mp; număr cadastral 84565“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84565 Municipiul Târgovişte”

- la poziţia 478 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general Matei Vlădescu; suprafaţa = 72 mp”

- la poziţia 481 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan; construcţie tip P din zidărie elemente prefabricate şi BCA, planşeu din beton; suprafaţa construită spaţiu = 54 mp şi suprafaţa utilă = 47,20 mp, număr cadastral 85764-C1-U2“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 85764 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 484 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Ţepeş nr. 3 A; suprafaţa = 72 mp; număr cadastral 84744“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84744 Municipiul Târgovişte”

- la poziţia 488 coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Strada Pandurilor nr. 3 A; suprafaţa = 78 mp; suprafaţa utilă =70,62 mp; număr cadastral 84124”, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84124 Municipiul Târgovişte”

- la poziţia 493 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluţiei nr. 8 B; suprafaţa = 33 mp; număr cadastral 84465, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84465 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 503 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgovişte; Calea Ploieşti; teren aferent = 44.501 mp; include mijloace fixe fosta staţie plus reabilitare: clădire administrativă şi laborator, clădire tehnică, clădire atelier mecanic şi container magazie, clădiri post trafo, staţii polimeri, staţii pompare, clădire suflantă, metatancuri, rezervoare, bazine, instalaţii automatizări“

- la poziţia 504 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Târgovişte, Calea Ploieşti; cvartal 272, fişa cadastrală 1, parcela 6, Categoria de folosinţă CC-curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord-număr cadastral 83992, Est-DE 250/41/1 şi proprietari particulari, Sud şi Vest - proprietari particulari; suprafaţa  = 44.501 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.002.545 lei

 - la poziţia 1799 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT2 Micro III - Strada maior Spirescu”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada maior Spirescu; Categoria dotări termoficare, Cvartal 51, Parcela 14; Suprafaţa = 252 mp; Structura din elemente prefabricate şi BCA, planşeu din beton“

- la poziţia 1836 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT2 Micro VI - Strada Vasile Voiculescu”

- la poziţia 1844 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT H Micro VIII - Bulevardul Mircea cel Bătrân”

- la poziţia 1846 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT 1 Mai Micro IX - Strada locotenent Stancu Ion”

- la poziţia 1848 coloana 2 va avea următorul cuprins:“CT 3 Micro IX - Aleea prof. Radu Gioglovan”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan; construcţie tip P din zidărie elemente prefabricate şi BCA, cu acoperiş tip terasă bitumată, suprafaţa = 364 mp, compus din spaţiu în suprafaţă construită de 353 mp şi suprafaţa utilă 329,50 mp şi un coş de fum în suprafaţă construită de 11 mp şi suprafaţă utilă 8,50 mp, număr cadastral 85764-C1-U1“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 85764 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 1852 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT3 Micro XI - Strada Petru Cercel”

- la poziţia 1878 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spaţiu Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte” iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor; bloc 39C,  compus din apartamentele 1 şi 3, modificate, în suprafaţă utilă de 151,51 mp“

- la poziţia 1879 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren cotă parte indiviză bloc 39C Strada Pandurilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor, bloc 39C, teren cotă parte indiviză cvartal 220; parcela 2; aferent apartamentelor 1 şi 3, compus din cotele 27/422 mp + 21/422 mp; suprafaţa totală 48/422 mp“

- la poziţia 2615 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT C”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluţiei nr. 8 B; Categoria CC - curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord, Est, Sud, Vest - teren municipiu; suprafaţa = 263 mp, număr cadastral 84465” iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84465 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 2616 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada Cernăuţi nr. 1 (Centrul Speranţa)”

- la poziţia 2618 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 2 Micro VIII”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Gabriel Popescu nr. 12, Categoria CC - Curţi construcţii; cvartal 20; parcela 165; Vecinătăţi: Nord-bloc 3D şi teren municipiu , Est- teren municipiu, Sud-proprietate privată, Vest-proprietate privată şi teren municipiu; suprafaţa = 382 mp; număr cadastral 84565” iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară 84565 Municipiul Târgovişte“

  - la poziţia 2619 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren CT 1 Micro VIII”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren Aleea Griviţa, Categoria CTER - Dotări termoficare; cvartal 20; parcela 65 ; suprafaţa = 322 mp”

- la poziţia 2620 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren CT 3 Micro IX”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan; cvartal 21/94, parcela 113; Categoria CC - Curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord-număr cadastral 83673(Aleea prof. Radu Gioglovan), Est-teren municipiu, Sud-număr cadastral 83671(Strada Avram Iancu) şi Vest-teren municipiu; suprafaţa = 540 mp, număr cadastral 85764“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 85764 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 2621 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 1 Micro IX”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general Matei Vlădescu”, Categoria CTER - Dotări termoficare; cvartal 22/94; parcela 125 ; suprafaţa = 342 mp”

- la poziţia 2626 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 2 Micro III”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada maior Spirescu; Categoria CTER - Dotări termoficare; cvartal 51; parcela 14 ; suprafaţa = 411 mp”

- la poziţia 2637 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 4 Micro XII”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada 8 Martie; Categoria CTER - Dotări termoficare; cvartal 204; parcela 36 ; suprafaţa = 1384 mp”

- la poziţia 2638 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 1 Micro XI”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu, Categoria CC-TDI; lot 1 din cvartal 208, parcela 41; Vecinătăţi: Nord - strada Ion Cioranescu număr cadastral 75989, bloc 40 şi număr cadastral 75947, Est - număr cadastral 75947, Sud - număr cadastral 75947, Vest - lot 2 număr cadastral 84965, suprafaţa = 507 mp, număr cadastral 84964”, iar coloana 6 se va completa cu:

„Carte Funciară nr. 84964 Municipiul Târgovişte“

 - la poziţia 2639 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT Nicolae Bălcescu Micro XI”,  coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada căpitan Stănică Ilie nr. 11; Categoria de folosinţă CC- curţi construcţii, cvartal 212; parcela 16; Vecinătăţi: Nord, Est, Sud şi Vest - teren municipiu; suprafaţa = 389 mp, număr cadastral 84957“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84957 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 2640 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 5 Micro XII”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor nr. 3A, Categoria de folosinţă - Curţi construcţii, cvartal 220, parcela 43; Vecinătăţi: Nord, Est, Sud, Vest-număr cadastral 75822; suprafaţa = 664 mp, număr cadastral 84124; “, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84124 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3588 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 5 Micro VI”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei , lot 1, categoria de folosinţă CC-TDI,  Vecinătăţi: Nord şi Est - teren municipiu număr cadastral 83511, Sud - lot 2 număr cadastral 84979, Vest - teren municipiu număr cadastral 83511, suprafaţă  = 637 mp, număr cadastral 84978“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84978 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3697 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT Crăiţe”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Crăiţelor nr. 2 B, Categoria CC- Curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord - teren municipiu, Est - teren municipiu, Sud - teren municipiu, Vest - teren municipiu; suprafaţa = 503 mp; numar cadastral 84741“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84741 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3732 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT2 Micro XI”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Ţepeş nr. 3A, Categoria CC - curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord - număr cadastral 75960, Est - număr cadastral 75960, proprietăţi particulare şi număr cadastral 75976,  Sud - teren municipiu, Vest - număr cadastral  75960, suprafaţa = 551 mp, număr cadastral 84744“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84744 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3809 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 1 Mai Micro IX”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, lot 2 aferent punct termic şi staţie hidrofor, categoria de folosinţă CC-TDI,  Vecinătăţi: Nord, Est, Sud, Vest - lotul 1 număr cadastral 84945, suprafaţa = 340 mp, număr cadastral 84946“ iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 84946 Municipiul Târgovişte“

- la poziţia 3868 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Gării nr. 8; Categoria de folosinţă CC-curţi construcţii; Vecinătăţi: Nord, Est-teren municipiu, Sud-număr cadastral 83557 şi Vest - număr cadastral 71747; suprafaţa = 51 mp număr cadastral 86252“, iar coloana 6 se va completa cu: ”Carte Funciară nr. 86252 Municipiul Târgovişte“.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din domeniul public al Municipiului Târgovişte a poziţiei 1877 - Clădire Creşă - Grădiniţa cu program normal nr. 7 Târgovişte.

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism, Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                      jr. Silvia-Elena Stanca

        

                  

Nr.   265

Tgv. 26.11.2020

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu