HOTĂRĀRE

privind īnchirierea prin licitație publică a spaţiului īn suprafaţă de

10,5 m2 situat īn Municipiul Tārgovişte, Parcul Chindia

 

      Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 28.01.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 2108/20.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 2109/20.01.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile anexei 5h la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332, art. 333, art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 2 ani, a spaţiului (căsuţă din lemn - C9) aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, īn suprafaţă de 10,5 m2, situat īn Parcul Chindia, īn vederea desfăşurării activităţii de comerţ, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

I.       Număr de inventar: 15129971512;

II.    Elemente de identificare: spațiu 10,5 m2 (căsuță din lemn – C9),  Municipiul Tārgovişte, Parcul Chindia;

III. Valoare de inventar: 14.280 lei.

 

Art. 2 Prin Decizia Directorului Direcției de Salubritate, se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

1.    Cozma Constantin

2.    Tudora Andrei-Eduard

3.    Bercu Adrian-Gheorghe

Art. 3 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 27 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.  

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ec.  Alexandru Bugyi                                      jr. Silvia-Elena Stanca

       

             

Nr.   24

Tgv. 28.01.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu