HOTĂRĀRE

privind desemnarea domnului Economu Dorin -Adrian īn comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviște

 

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară, cu convocare de īndată, astăzi, 28.04.2021, avānd īn vedere:

§  Prevederile HCL nr. 94/31.03.2021 privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Bercu Adrian-Gheorghe;

§  Īncheierea finală civilă nr. 1462/16.04.2021 a Judecătoriei Tārgoviște;

§  Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Municipal Tārgoviște aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020 ;

§   Prevederile art. 122, 124 alin (2), (4), art. 127 și art. 129 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

         Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data prezentei, domnul Economu Dorin-Adrian va deveni membru al comisiei de specialitate nr. 3 - pentru servicii publice, asigurarea funcţionării serviciilor de gospodărie comunală, pieţe şi comerţ, precum și īn celelalte comisii īn care dl. Bercu Adrian-Gheorghe a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Tārgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă dl. Economu Dorin-Adrian și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               jr. Cătălin Rădulescu                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   144

Tgv. 28.04.2021

 Redactat 2 ex.

  cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu