HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

             

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.02.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 7585/20.02.2020;

§ Raportul comun nr. 7586/20.02.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Referatul nr. 7584/20.02.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 7653/21.02.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 288 și 289, 296 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea pozițiilor: 393 - Alei pietonale – Sagricom, 1511 - Loc de joacã pentru copii - Bulevardul Eroilor, 1513 - Loc de joacă pentru copii - Norocel - Strada Prutului, 1515 - Loc de joacă pentru copii – Sagricom, 1520 - Loc de joacă pentru copii - Strada Constantin Brâncoveanu, 1522 - Loc de joacă pentru copii - Strada Diaconu Coresi , 1525 - Loc de joacă pentru copii - Strada Nicolae Iorga, 1526 - Loc de joacă pentru copii - Strada Nifon, 1529 - Loc de joacă pentru copii - Strada Radu de la Afumați, 1530 - Loc de joacă pentru copii - Strada Revoluției, 1537 -  Loc de joacă pentru copii 1 - Aleea profesor Radu Gioglovan, 1540 - Loc de joacă pentru copii 1 - Strada Ion Ghica, 1541 - Loc de joacă pentru copii 1 - Strada Vasile Voiculescu, 1543 - Loc de joacă pentru copii 2 - Aleea profesor Radu Gioglovan, 1743 - Instalații electrice iluminat stradal - Sagricom Lotizări, 1744 - Alimentare energie electrică, rețele și instalație iluminat exterior - Sagricom blocurile 1-8, 2007 - Clădire pază poartă - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, 2228 - Teren - Sagricom Lotul 4, 2229 - Teren - Sagricom Lotul 3, 2291 - Teren Strada 9 Mai - Virgil Drăghiceanu, 2738 - Teren aferent Strada Constructorilor, 2765 - Teren aferent Strada Herța, 2941 - Loc de joacă pentru copii - Strada Radu Popescu, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 393 coloana 5 va avea următorul cuprins: “61.903,20 lei “

- la poziția 1511 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Eroilor - blocurile C6 - C7, Micro III;  accesorii :  leagăn de 2 persoane 2 buc, balansoar 4 buc, tobogan mic 2 buc, rotativă 1 buc, jucării pe arc 2 buc, complex joacă cu 1 tobogan mare dublu cu turn și scară 1buc, aparat fitness 1 buc, groapă nisip 1 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, covor tartan în suprafață de 380,95 mp, bănci 8 buc“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “125.481,78 lei “

- la poziția 1513 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Prutului - blocul E11, Micro II; accesorii: bănci 18 buc, mese x 2 bănci 5 buc, bolți metalice intrare 6 buc, leagăn balansoar 6 buc, rotativă 1 buc, balansoar 2 buc, cupola poliplan; leagăn cu 2 scaune copii 1 buc, tobogane mari 2 buc, coșuri gunoi 4 buc, complex joacă 1 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, covor tartan în suprafață de 183 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “197.380,45 lei “

- la poziția 1515 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sagricom; accesorii: complex joaca 3 tobogane 1 buc, jucărie pe arc 2 buc, aparat fitness 1 buc, leagăn pe lanț cu 2 scaune 1 buc, balansoar 2 buc, leagăn 2 buc, tobogan mic 1 buc, rotativă 1 buc, covor tartan în suprafață de 501 mp, catarg cu steag, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, bănci 10 buc “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “212.828,84 lei “

- la poziția 1520 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Constantin Brâncoveanu - blocurile D01-D02-B01, Micro III; accesorii: leagăn balansoar 6 buc, balansoar 2 buc, rotativă 1 buc, bănci 10 buc, gard metalic 64 metri“

- la poziția 1522 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Diaconu Coresi - blocurile 11 si 12, Micro IV;  accesorii : turn mic 3 buc, turn înalt 1 buc, rampă mică 2 buc, rampă mare 1 buc, scara mică 2 buc, scara înalta 1 buc, cațărătoare orizontală 1 buc, punte oscilantă 1 buc, punte tunel 1 buc, leagăn 2 persoane 2 buc, balansoar 3 buc, tobogan 3 buc, leagăn bebeluși 1 buc,  împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, covor tartan în suprafață de 491,19 mp,  alei pavaj 146 mp, bănci 6 buc“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “349.565,16 lei “

- la poziția 1525 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nicolae Iorga - SAPARD, Zona Centrală ; accesorii: leagăn 2 locuri 2 buc; balansoar 2 buc; jucărie pe arc 2 buc;  rotativă 1 buc; groapă nisip 1 buc; complex de joacă 1 buc; aparat fitness 1 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, covor tartan turnat în suprafață de 160 mp și plăci tartan în suprafață de 311 mp,  coșuri baschet 2 buc, plasă protecție teren baschet, bănci 8 buc “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “223.276,58 lei “

- la poziția 1526 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nifon - blocul G 8, in spatele Tribunalului, Micro XI; accesorii: jucărie pe arc 2 buc, balansoar 2 buc, leagăn 2 locuri 2 buc, complex joacă cu 3 tobogane 1 buc, rotativă 1 buc, aparat fitness 1 buc, catarg cu steag 1 buc, groapă nisip 1 buc, covor tartan în suprafață de 295,21 mp, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, bănci 6 buc, “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “148.904,01 lei “

- la poziția 1529 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Intersecție Strada Radu de la Afumați cu Strada general I.E.Florescu, lângă Cimitir Simuleasa, Micro XII, teren amenajat 707 mp, inclus în Cartea Funciară 22405, număr cadastral 11520, alei pietonale 160 mp, spații verzi 310,40 mp, împrejmuire din panouri plasă 113 metri, dale cauciucate 216 mp, accesorii: leagăn persoane cu dizabilități 3 scaune 1 buc, cocoș cu arc 1 buc, tobogan drept 3,5m cu platformă metalică 1 buc, coș gunoi 5 buc, bancă 8 buc, stâlpi iluminat 6 buc, ramă groapă de nisip 1 buc, carusel tip platformă 1 buc, suport steag 1 buc, panou inscripționat 2 buc, leagăn bebeluși 2 scaune 1 buc, balansoar 2 locuri 2 buc, masa ping pong 1 buc “

- la poziția 1530 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției - blocurile C3 - C10, Zona Centrală; accesorii: leagăn pe lanț x 2 locuri 3 buc, complex joacă 1 buc, bănci 7 buc, leagăn dublu bebeluși 1 buc, balansoar 4 buc, tobogan mic 1 buc, tobogan mare 1 buc“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “126.660,94 lei “

- la poziția 1537 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 55- 56,  Micro IX;  accesorii : rotativă 1 buc, balansoare 2 buc, complex joacă cu 3 tobogane 1 buc, jucării pe arc 2 buc, groapă nisip,aparat fitnes 1 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, covor tartan în suprafață de 241 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “99.480,25 lei “

- la poziția 1540 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ghica - blocurile 5 - 6 A, Micro V; accesorii : cadru leagăn 2 locuri 2 buc; balansoar 4 buc; jucărie pe arc 4 buc; scaun leagăn 2 buc; 1 carusel; 1 groapă nisip; complex de joacă 2 buc; aparat fitness 1 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, covor tartan în suprafață de 383 mp, catarg cu steag 1 buc“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “352.770,53 lei“

- la poziția 1541 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vasile Voiculescu - blocul 19 D -Gradinita 14, Micro VI; accesorii: cadru leagăn 2 locuri 3 buc; balansoar 2 buc; jucărie pe arc 6 buc; scaun leagăn 6 buc; carusel 1 buc;  masă tenis 2 buc; groapă nisip 1 buc; complex de joacă 2 buc; tobogan 1 buc, căsuță mică 1 buc, aparat fitness 3 buc, coșuri baschet 2 buc, covor tartan  turnat 170 mp; covor tartan din plăci 752,33 mp, coșuri gunoi 6 buc, bănci 14 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, catarg cu steag 1 buc, plasă protecție teren baschet “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “485.352,23 lei“

- la poziția 1543 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Aleea profesor Radu Gioglovan - blocurile 52- 53, Micro IX ; accesorii : rotativă 1 buc, balansoare 2 buc, complex joacă cu 2 tobogane și 2 leagăne 1 buc, jucărie pe arc 2 buc, groapă nisip 1 buc, împrejmuire panouri plasă sârmă zincată, plăci tartan în suprafață de 135,9 mp, bănci 4 buc “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “54.638,59 lei“

- la poziția 1743 coloana 5 va avea următorul cuprins: “330.265 lei “

- la poziția 1744 coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.148.244,31 lei “

- la poziția 2007 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35; clădire tip P; suprafața = 37 mp, număr cadastral 72315“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.066 lei“

- la poziția 2228 coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 711-Strada Silviu Stănculescu , punct Sagricom; suprafața = 5201 mp, număr cadastral 76101, Vecinătăți: Nord – Strada Gib Constantin, Est – terenuri proprietate municipiu și SC Iulcover Grup, Sud – Strada Octav Enigărescu și Vest – terenuri proprietate municipiu“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte Funciară UAT Târgoviște nr. 76101“

- la poziția 2229 coloana 3 va avea următorul cuprins: “DJ 711-Strada Silviu Stănculescu , punct Sagricom; suprafața = 8941 mp, număr cadastral 76100, Vecinătăți: Nord – terenuri proprietate municipiu, Est – teren proprietate municipiu, Sud – Strada Octav Enigărescu și Vest – teren proprietate municipiu“, iar coloana 6 se va completa cu “Carte Funciară UAT Târgoviște nr. 76100“

- la poziția 2291 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren Strada 9 Mai”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC – Curți construcții; cvartal 22, parcelele 5,10,15,16,25; Vecinătăți: Nord – Strada Avram Iancu, Est – Strada Virgil Drăghiceanu, Sud – Strada Virgil Drăghiceanu și Vest – Strada 9 Mai, suprafața = 20.723 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.073.910 lei“,

- la poziția 2738 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum; lungime tronson drum 485 metri,  suprafața = 6594 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Constructorilor; număr cadastral 84111“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.159.620 lei“, iar coloana 6 se va completa cu “ Carte Funciară UAT Târgoviște nr. 84111“

- la poziția 2765 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum; lungime tronson drum 369 metri, suprafață = 3752 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Herța; număr cadastral 85663“, coloana 5 va avea următorul cuprins: “659.826 lei“, iar coloana 6 se va completa cu “Act de alipire nr. 201/23.01.2020, Carte Funciară UAT Târgoviște nr. 85663“

- la poziția 2941 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Popescu - blocurile 32-33, accesorii: masă ping-pong 1 buc, balansoar 3 buc, ansamblu joacă piticot 1 buc, carusel cu platformă 1 buc, tobogan mare 1 buc, împrejmuire gard metalic, rotativă 4 locuri 1 buc, leagăn 2 scaune 5 buc, complex joacă 2 buc, covor tartan în suprafață de 511 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “107.079,20 lei“

Art. 2. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a pozițiilor 2290 - Teren Strada 9 Mai - blocurile 9-10, valoare aferentă 1.669.498 lei, 2292 - Teren Strada Avram Iancu - blocurile 16-17-7-6, valoare aferentă 2.151.940 lei, 2584 - Teren Strada 9 Mai nr. 4, valoare aferentă 276.686 lei și 2622 - Teren Strada 9 Mai, valoare aferentă 73.568 lei, 3745 - Sistem de alimentare cu energie electrică consumatori casnici și iluminat public, Cartier Sagricom, valoare aferentă 682.243,51 lei și 3814 - Teren Strada Herța, valoare aferentă 49.592 lei.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile – terenuri, situate în Strada maior Eugen Brezișeanu: număr de inventar 70000795, valoare aferentă 15.241 lei, număr de inventar 70000796, valoare aferentă 5.569 lei, număr de inventar 70000797, valoare aferentă 82.361 lei și număr de inventar 70000801, valoare aferentă 78.258 lei. 

 Art. 4. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           dr. Iolanda Marinescu                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   52

Tgv. 27.02.2020

 Redactat 3 ex.

         cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu