HOTĂRÂRE

    privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin                           

  domeniului public al Municipiului Târgoviște

             

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare nr. 2508/20.01.2020;

§ Raportul comun nr. 2510/20.01.2020 al compartimentelor  de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§ Referatul nr. 2509/20.01.2020 al Compartimentului Evidența Patrimoniului privind conformitatea cu realitatea pentru atestarea apartenenței unor bunuri imobile la inventarul domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 4153/30.01.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (7), lit. a) și b) din Codul Administrativ;

§ Declarația pe propria răspundere, nr. 4154/30.01.2020, a Secretarului General al Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea, dată în condițiile art. 289, alin. (6) din Codul Administrativ;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 288 și 289 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

      În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 26 - Strada Barbu Lăutaru, 75 - Strada Grădinari, 102 - Strada Legumelor, 162 - Strada Sârbilor, 186 - Strada colonel Dumitru Băltărețu, 211 - Strada maior Ion Alexandrescu, 233 - Șoseaua Găești, 261 - Trotuare Strada Barbu Lăutaru, 288 - Trotuare Strada Grădinari, 306 - Trotuare Strada Legumelor, 313 - Trotuare Strada Mihai Bravu, 322 - Trotuare Strada Nicolae Iorga, 330 - Trotuare Strada Radu cel Mare, 338 - Trotuare Strada Stelea, 340 - Trotuare Strada Sârbilor, 347 - Trotuare Strada Urmuz, 356 - Trotuare Strada colonel Dumitru Bãltarețu, 377 - Trotuare Strada maior Ion Alexandrescu, 392 - Trotuare Șoseaua Găești, 1327 - Parcare Strada Nicolae Iorga - blocul U1- U2, 472 - Spațiu Stație hidrofor PT 5 - Micro VI, 479 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 Mai - Micro IX și 482 - Spațiu Stație hidrofor PT 1 - Micro XI, 1387 - Parcare Calea București - bloc G 9,1397 -  Parcare Strada Constantin Brâncoveanu - bloc 19 – NIMB, 1419 - Parcare Strada Radu cel Mare - blocul 17, 1430 - Parcare Strada locotenent major Dragomirescu Liviu - bloc C 8, 1431 - Parcare Strada locotenent major Dragomirescu Liviu - blocurile C4-C5, 1450 - Parcare Strada Diaconu Coresi - blocurile 12-13, 1454 - Parcare Strada Ion Ghica - blocurile (15 - 12 - 17), 1482 -  Parcare Strada general Ion Emanoil Florescu bloc 4 - Școala 12, 1846 - PT 1 Mai Micro 9 - Strada 1 Mai, 3836 -  Teren Strada general Matei Vlădescu aferent loc joacă, 3762 - Stație de pompare strada Intrarea Teiș, 3837 - Teren Strada Diaconu Coresi, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 26 coloana 5 va avea următorul cuprins: “680.955,97 lei“,

 - la poziția 75 coloana 5 va avea următorul cuprins: “708.371,02 lei“,

 - la poziția 102 coloana 5 va avea următorul cuprins: “656.194,28 lei“,

 - la poziția 162 coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.788.879,75 lei“,

 - la poziția 186 coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.031.369,69 lei“,

 - la poziția 211 coloana 5 va avea următorul cuprins: “381.920,95 lei“,

 - la poziția 233 coloana 5 va avea următorul cuprins: “733.392,15 lei“,

 - la poziția 261 coloana 5 va avea următorul cuprins: “221.089,30 lei“,

 - la poziția 288 coloana 5 va avea următorul cuprins: “304.218,90 lei“,

 - la poziția 306 coloana 5 va avea următorul cuprins: “222.150,85 lei“,

- la poziția 313 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 3000 metri; suprafața = 3900 mp; Carte funciară nr. 83506, număr cadastral 83506“,

- la poziția 322 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pavate și asfaltate, lungime = 420 metri; suprafața = 315 mp; Carte Funciară nr. 83893 număr cadastral 83893“,

- la poziția 330 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pavate și asfaltate, lungime = 660 metri; suprafața = 990 mp, Carte Funciară nr. 83964, număr cadastral 83964“,

- la poziția 338 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pavate și asfaltate, lungime = 468 metri; suprafața = 895 mp, Carte Funciară nr. 83900, număr cadastral 83900 și Carte Funciară nr. 83888, număr cadastral 83888“,

- la poziția 340 coloana 5 va avea următorul cuprins: “327.212,69 lei“,

- la poziția 347 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pavate și asfaltate, lungime = 140 metri; suprafața = 210 mp, Carte funciară nr. 83978, număr cadastral 83978“,

- la poziția 356 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 2400 metri; suprafața = 4790 mp, Carte Funciară nr. 83989 număr cadastral 83989 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “524.034,35 lei“,

 - la poziția 377 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltate, lungime = 840 metri; suprafața = 1680 mp, Carte Funciară nr. 83639 număr cadastral 83639 și Carte Funciară nr. 83601 număr cadastral 83601“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “355.207,21 lei“,

 - la poziția 392 coloana 5 va avea următorul cuprins: “241.399,04 lei“,

- la poziția 462 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Dragomirescu Liviu nr. 7A; clădire din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată; suprafața = 75 mp; Carte Funciară 84972, număr cadastral 84972-C1“,

- la poziția 472 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Transilvaniei nr. 5; construcție din zidărie portantă, acoperită cu terasă hidroizolată, suprafața = 50 mp; Carte Funciară 84979, număr cadastral 84979-C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.500 lei“

- la poziția 479 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, incinta Liceul Nicolae Ciorănescu; suprafața = 39 mp; Carte Funciară nr. 84946, număr cadastral 84946-C1-U2“,

- la poziția 482 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ciorănescu; cvartal 208, parcela 41, suprafața = 50 mp; Carte Funciară nr. 84965, număr cadastral 84965-C1-U1“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.750 lei“

- la poziția 1327 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; cvartal 19-95; parcela 73;  blocul U - incinta Club Rotary; Suprafața = 1.551 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “75.637,40 lei“

- la poziția 1387 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; cvartal 153/1; parcela 26; față bloc G9; Suprafața = 3.504 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “143.922,83 lei“

- la poziția 1397 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada Constantin Brâncoveanu – blocurile 18-19 NIMB“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; blocurile 18-19 NIMB; Suprafața = 2.100 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “240.756,40 lei“

- la poziția 1419 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada Radu cel Mare - blocul 17 A“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; blocul 17A; Suprafața = 800 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “99.468,83 lei“

- la poziția 1430 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada locotenent major Dragomirescu Liviu – blocurile C6-C10“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; cvartal 54; parcela 16; blocurile C6-C10; Suprafața = 2830 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “273.426,88 lei“

- la poziția 1431 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada locotenent major Dragomirescu Liviu - blocurile C1-C5“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; cvartal 54; parcelele 10,30,43; blocurile C1- C5 ; Suprafața = 2.606 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “233.455,44 lei“

- la poziția 1450 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada Diaconu Coresi - blocurile 11-12“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; blocurile 11-12; Suprafața = 350 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.371,58 lei“

- la poziția 1454 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada Ion Ghica - blocurile 12-13-15-17“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; blocurille 12-13-15-17; Suprafața = 2.396 mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “144.939,27 lei“

- la poziția 1482 coloana 2 va avea următorul cuprins: “Parcare Strada general Ion 3Emanoil Florescu blocurile 4-9 și 5-6“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Asfaltată; Categoria de folosință CPC - parcări; cvartal 203; parcela 20; Strada general I.E. Florescu blocurile 4-9 și 5-6; Suprafața = 2.877 mp, Carte funciară 22323, nr. cadastral 11448 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “310.430,50 lei“

- la poziția 1846 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT 1 Mai Micro 9 - Strada locotenent Stancu Ion, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, în incinta Liceului Nicolae Ciorănescu; construcție tip P, compusă din 3 încăperi, 1 grup sanitar și 1 wc; suprafața construită = 264 mp, cotă parte teren 296/340 mp; Carte Funciară nr. 84946, număr cadastral 84946-C1-U1“,

- la poziția 3762 coloana 5 va avea următorul cuprins: “100.660,05 lei “

- la poziția 3836 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 22/94; parcela 114/1; Vecinătăți: Nord, Sud, Vest și Est – teren municipiu, suprafața = 802 mp, Carte funciară nr. 85649, nr. cadastral 85649“

- la poziția 3837 coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 38; parcelele 127,137 și 139; Vecinătăți: Nord – proprietari particulari și Compania de Apă, Sud – strada Diaconu Coresi și blocul 10, Vest – blocul 11, teren municipiu, străzile Diaconu Coresi și Popa Șapcă, Est – blocul 9 și proprietari particulari, suprafața = 5.907 mp, Carte funciară nr. 85659, nr. cadastral 85659“.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a poziției 1412 - Parcare Strada Ion Ghica - bloc 13, valoare aferentă 15.046 lei.

Art. 4  Se aprobă alipirea imobilelor - terenuri aferente străzii Nicolae Dobrin, având categoria de folosință DR – drum: teren număr cadastral 10315, în suprafață de 50 mp, teren număr cadastral 10324, în suprafață de 696 mp, teren număr cadastral 10318, în suprafață de 655 mp, teren număr cadastral 83882, în suprafață de 622 mp și teren număr cadastral 7917, în suprafață de 2.388 mp.

Art. 5. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                                      

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

        prof. Ana-Maria Gheorghe                             jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   28

Tgv. 30.01.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Horațiu-Radu Maniți