Anexa 2 la HCL nr.230/29.08.2016

 

DEVIZ

Zilele Cetății Târgoviște

 

1.    Cheltuieli cu artiștii                                                                                    220.000 lei

                                                                                                                              

2.    Cheltuieli cu scenotehnica                                                                           75.000 lei

 

3.    Cheltuieli cu realizarea tipăriturilor, materialor promoționale, grafică etc. 50.000 lei

 

4.    Cheltuieli cu mese și cazări                                                                           50.000 lei

 

5.    Cheltuieli cu realizarea competițiilor sportive                                              20.000 lei

 

6.    Alte cheltuieli / Neprevăzute                                                                        20.000 lei

 

7.    Colaboratori                                                                                                    23.000 lei

 

8.    Taxe                                                                                                                20.000 lei

 

 

                                                                                                            TOTAL: 478.000 lei

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea