Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

 

Pentru a putea participa la delegarea activității de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

 

       6,5 x N(u) x V

L <= ───────

                n

 

 

    unde:

    L - lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul; [km]

   N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului;

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

    n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

                                                                                                                      6,5 x 9 x 30

                                                                                   105 <=    ───────  <= 877.5

                                                                                                         2