Determinarea necesarului minim de mijloace
de spălat/stropit mecanic stradal

 

Pentru a putea participa la delegarea activității de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

   

 

                   5.500 x N(u) x V x l

S <= ──────────────────── [m2]

                            n

 

 

    unde:

    l - lățimea de acțiune a utilajului; [m]

   N(u) - numărul de utilaje aferente serviciului;

    V - viteza de deplasare a utilajului; [km/h]

    n - numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

 

                                                                                                              5.500 x 9 x 30 x l

                                                                             262.785 m2 <=   ────────────── [m2] = 742.500 m2             

                                                                                                                       2