Proces - Verbal Nr. 3

Incheiat astazi 23.07.2015, cu prilejul sedintei Comisiei de analiza si

repartizare a locuintelor sociale, constituita in baza Dispozitiei Primarului nr. 543/20.02.2015

 

 

 

La dezbaterile sedintei comisiei  ce a avut loc astazi, 23.07.2015, au fost prezenti un numar de 7 membrii, din cei 11 membrii ce au fost nominalizati prin Dispozitia Primarului nr.543/20.02.2015, patru  membrii  fiind lipsa.

Au fost aprobate in unanimitate 10 solicitari privind prelungirea  termenului contractului de inchiriere, pana la data de 30.06.2017, conform anexei 1 la procesul verbal.

Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat in unanimitate  anularea repartitiei domnului Dumitrescu Ioan Petru  pentru garsoniera nr. 63 din blocul 1 , Aleea Grivita urmand ca dosarul acestuia sa fie analizat in sedinta viitoare daca va ramane in lista de prioritati pentru anul 2016.

Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat in unanimitate  anularea repartitiei domnului Ene Costel Aurelian pentru garsoniera nr. 42 din caminul 1B , str. Laminorului.(Solicita repartizarea unei locuinte intr-o alta zona.)

Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat in unanimitate scoaterea din lista de prioritati  a doamnei Mielica Irina deoarece nu mai face obiectul obtinerii unei locuinte sociale, conform adresei  Baroului Vaslui  - Cabinet de avocat Nastasa Aurica prin care care suntem instiintati,  ca aceasta este in divort cu sotul si incepand cu data de 23. 02. 2015 are viza de flotant in Husi, jud. Vaslui.

Repartizarea apartamentului nr. 11, din bl.17B, str. Dr. Oprescu Dumitru a fost amanata pana la obtinea unei hotararii judecatoresti de evacuare pentru domnul Grigoras Constantin si recuperarea sumelor datorate.

 Repartizarea garsonierei nr. 40 din caminul 1B, str. Laminorului a fost amanata pana la sedinta urmatoare.

Repartizarea garsonierei nr. 44 din caminul 1B, str. Laminorului a fost amanata pana la sedinta urmatoare. 

Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat, conform anexei nr. 2  la procesul verbal, repartizarea unui  numar de 13 locuinte sociale din recuperari.

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.06.2017.

Membrii comisiei prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate  inchirierea unor boxe la subsolul bl. D01, str. C-tin Brancoveanu  dupa cum urmeaza:

SAMOILA VASILE – (cererea nr.3511/10.02.2015) – repartizarea unei boxe in suprafata de 15,24 mp de la subsolul blocului D01, str. Constantin Brancoveanu.

ZAHARIA DAN BOGDAN – (cererea nr.3512/10.02.2015) – repartizarea unei boxe in suprafata de 15,98mp de la subsolul blocului D01, str. Constantin Brancoveanu.

GLONT GABRIELA – (cererea nr.3524/10.02.2015) – repartizarea unei boxe in suprafata de 9 mp de la subsolul blocului D01, str. Constantin Brancoveanu.

STAN FLORIN DAVID – (cererea nr.3518/10.02.2015) – repartizarea unei boxe in suprafata de 15,75 mp de la subsolul blocului D01, str. Constantin Brancoveanu.

 

 

 

 

 

 

 

STOICA MARIUS – (cererea nr.3523/10.02.2015) – repartizarea unei boxe in suprafata de 7,5 mp de la subsolul blocului D01, str. Constantin Brancoveanu.

SAVEL IULIAN – (cererea nr. 14946/08.06.2015) - repartizarea unei boxe in suprafata de 6,82 mp de la subsolul blocului D01, str. Constantin Brancoveanu

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Targoviste.

Procesul verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei.

 

 

 

C O M I S I E:

- Ec. Bozierul Cosmin Petrut - viceprimar - presedinte ……………………….

-Ing. Maican Dorin - director DAP - membru  - ……………………..

-Jr. Epurescu Elena  – Sef. Birou Juridic - membru …………………

-Jr. Iordache Marcela - dir.adj. DAS - membru….………………………………

-Jr. Rujoiu Daniela – cons.Biroul Contencios – membru -absent

- Raducanu Tudorica - cons. Local – membru - ………………………….                                   

- Ec. Diculescu Maria - cons. Local - membru  - absent…………………………..

- Jr. Radulescu Catalin - cons. Local - membru  - absent…………………………….

- Ing. Albu  Andrei - cons. local - membru - absent…………………………………….

- Ec. Costache Niculina – cons. Fond Locativ – membru - ……………………

- Baltasiu Victorita – cons. Fond Locativ – secretar(fara drept de vot)…………………

 

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 203/30.07.2015

               

 

TABEL NOMINAL

CU CHIRIASII DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SOCIALE  PROPUSI SPRE APROBARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR   CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PANA LA DATA DE  30.06.2017

 

 

 

Nr.

crt.

Numele si Prenumele

STRADA

Bloc

Ap.

1

STEFAN  ZOE

Aleea Grivita

1

48

2

CURT SABINA

Aleea Grivita

1

62

3

PETRE GHEORGHE

Dr. Oprescu Dumitru

17B

20

4

NICOLAE CRISTIAN

I.E.Florescu

8

29

5

SPINU GEORGE

C-tin Brancoveanu

B02

10

6

BADOIU EMANUELA

C-tin Brancoveanu

D01

15

7

BOBE SIMONA RALUCA

Laminorului

1A

19

8

CONSTANTIN LILIANA

Aleea Grivita

1

59

9

COSTACHE IORDACHE

C-tin Brancoveanu

B02

12

10

VARGA NICOLINA

B-dul Unirii

2

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ANEXA NR. 2 la HCL nr. 203/30.07.2015

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

CU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN RECUPERARI

 

 

 

Nr. crt

Numele si Prenumele

Bloc

Nr. apart.

Nr. Camere

Strada

 

1.

Ciriclia Florin

B02

1

2

C-tin Brancoveanu

2.

Adam Mihaela

1

35

2

Aleea Grivita

3.

Neatu (Preda)Emilia

1

63

1

Aleea Grivita

4.

Stoian Gabriela

1

10

1

Aleea Grivita

5.

Dumitru Silvia Costina

1

66

1

Aleea Grivita

6.

Iancu (Despa) Constanta

1

58

1

Aleea Grivita

7

Constantin Adrian Nicolae

1

46

1

Aleea Grivita

8

Soare Sorina Violeta

1B

11

1

Laminorului

9

Gaina Sorin

1B

16

1

Laminorului

10

Tatuta Iulian

1B

42

1

Laminorului

11

Zamfir Irina Andreea

1B

51

1

Laminorului

12

Tudor Adriana Ionela

1B

55

1

Laminorului

13

Balasoiu  Mihaela

17B

13

1

Dr.Oprescu Dumitru