PROCES VERBAL NR.1

 

 

Încheiat astăzi 20.07.2015 de comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1371/25.05.2015

 

                   Se aduce la cunoștință ordinea de zi a ședinței, care este votată în unanimitate:

 

          Analiza cererilor de cumpărare a locuințelor A.N.L.:

 

1.     Pană Larisa Florentina solicită cumpărarea apartamentului nr. 5 din blocul 11A, B – dul Eroilor ( cererea nr. 29230/ 26.11.2014).

2.     Ivanovici Traian Daniel solicită cumpărarea apartamentului nr. 7 din blocul A2, strada Lăzărică Petrescu ( cererea nr. 19557/11.08.2014 ).

3.     Stoica Eugen Cătălin solicită cumpararea apartamentului nr. 8 din blocul A3,strada Lăzărică Petrescu(cererea nr.19750/13,08,2014 ).

4.     Matache Mihaela Cristina solicită cumpărarea apartamentului nr.12 din blocul C6, scara B, strada Hotin (cerera nr.23959/02.10.2014).

5.     Nedelcu Elena solicită cumpărarea apartamentului nr. 1, din blocul A3, strada Lăzărică Petrescu (cererea nr. 24222/06.10.2014 și 14613/ 17.06.2014 ).

6.     Purcăreanu Ioana solicită cumpărarea apartamentului nr. 13 din blocul C6, scara B, strada Hotin ( cererea nr. 25614/ 17.10.2014).

7.     Popescu Florin solicită cumpărarea apartamentului nr.4 din blocul C6, scara A, strada Hotin ( cerera nr. 25630/ 17.10.2014 ).

8.     Tudorache Elena Alina solicită cumpărarea apartamentului nr. 5 din blocul 11, scara B, B – dul Eroilor ( cerera nr. 25643/ 17.10.2014).

9.     Petre Marian solicită cumpărarea apartamentului nr. 7 din blocul C6A, strada Hotin ( cererea nr. 26136/ 23.10.2014 ).

10.                  Ploscaru Vasile solicită cumpărarea apartamentului nr. 10 din blocul C6A strada Hotin ( cererea nr. 14744/ 09.07.2008 și 26957/ 23.10.2013 ).

11.                  Alexandru Florin solicită cumpărarea apartamentului nr.9 din blocul 39A,scara A, B –dul Unirii (cerera nr.27005 / 03.11.2014 ).

12.                  Andreescu Marilena solicită cumpărarea apartamentului nr. 18 din blocul A4, strada Lăzărică petrescu ( cererea nr. 24684/ 09.10.2014 ).

13.                  Murătureanu Claudia Elena solicită cumpărarea apartamentului nr.27din  blocul 39A, scaraA, B-dul Unirii ( cererea nr.4370/18.02.2015).

14.                  Micu Ionela solicită cumpărarera apartamentului nr. 35 din blocul 11A, B – dul Eroilor ( cerera nr. 4371/ 18.02.2015).

15.                  Bănaru Răzvan solicită cumpărarea apartamentului nr. 3 din blocul C6, scara A, strada Hotin ( cererea nr. 1394/ 19.01.2015 ).

16.                  Niculescu Cristina Gabriela solicită cumpărarea apartamentului nr. 3  din blocul C2, strada Soroca ( cererea nr. 5204/ 26.02.2015).

17.                  Moiceanu Gheorghe solicită cumpărarea apartamentului nr.4 din blocul A2, strada Lăzărică Petrescu ( cerera nr. 26996/ 03.11.2014).

18.                  Costinaș Anca Daniela solicită cumpărarea apartamentului nr. 17 din blocul C3, strada Soroca ( cererea nr. 143/ 04.01.2013 ).

19.                  Marian Gabriel solicită cumpărarea apartamentului nr. 36 din blocul 11A, B – dul Eroilor ( cererea nr. 4874/ 24.02.2015 ).

20.                  Andrei Daniel solicită cumpărarea apartamentului nr. 6  din blocul C4, strada Soroca ( cererea nr. 228 / 06.01.2015 ).

21.                   Radu Magdalena solicită cumpărarea apartamentului nr. 17 din blocul 17, scara D, strada Dr. Oprescu Dumitru (cererea nr. 28815/ 21.11.2014 ).

22.                  Manea Maria solicită cumpărarea apartamentului nr. 19 din blocul 17, scara D, strada Dr. Oprescu Dumitru ( cererea nr. 28043/ 12.11.2014).

23.                  Nanciu Adrian Georgian solicită cumpărarea apartamentului nr. 1 din blocul 2, strada Ing. Gib Constantin ( cererea nr. 27591/ 06.11.2014 ).

24.                  Lungu Stelica solicită cumpărarea apartamentului nr. 4 din blocul 17, scara C, strada Dr. Oprescu Dumitru ( cererea nr. 24758/ 06.10.2014 ).

25.                  Predică Bogdan Ionel solicită cumpărarea apartamentului nr. 19 din blocul 17, scara A, strada Dr. Oprescu Dumitru ( cererea nr. 19686/ 12.08. 2014 ).

26.                  Cismaru Elena Ramona solicită cumpărarea apartamentului nr. 14 din blocul 17, scara D, strada Dr. Oprescu Dumitru ( cererea nr. 24279/ 06.10.2014).

27.                  Mihăescu Carmen Cerasela solicită cumpărarea apartamentului nr. 11 din blocul 4, strada Ing. Gib Constantin ( cererea nr. 26798/ 30.10.2014 ).

28.                  Jurje Cosmin Florin solicită cumpărarea apartamentului nr. 8  din blocul 17, scara D, strada Dr. Oprescu Dumitru ( cererea nr. 2398/ 28.01.2015 ).

29.                  Honciu Ionuț Tiberiu solicită cumpărarea apartamentului nr. 6 din blocul 17, scara D, strada Dr. Oprescu Dumitru ( cererea nr. 6716/ 13.03.2015 ).

30.                  Ion Alina solicită cumpărarea apartamentului nr. 4 din blocul C2, strada Soroca (cererea nr.26315/24.oct.2014).

31.                  Oană Alexandru solicită cumpărarea apartamentului nr. 5 din blocul 39A, scara A, B-dul Unirii ( cererea  nr. 10124/16.04.2015).

32.                  Tudor Raluca Alexandra solicită cumpărarea apartamentului nr. 10 din blocul nr.3, strada Ing.Gib Constantin (cererea nr.11680/05.05.2015).

33.                  Flintoacă Ionuț Cosmin solicită cumpărarea apartamentului nr. 1 din blocul 17,scara D, strada Dr.Oprescu Dumitru (cererea nr.16639/23.06.2015).

34.                  Samfirescu Cristina Elena solicită cumpărarea apartamentului nr. 8 din blocul 39A,scara A, B-dul Unirii (cererea nr.16801/25.06 .2015).

 

Secretarul prezintă comisiei Hotărârea nr. 644/ 2014 și Ordonanța nr. 6/ 2014 care completează Legea nr. 152/ 1998 precum și Ordinul 1391/2014 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat pentru 2015.

     În baza legislației în vigoare valoarea de vânzare a locuinței reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafața construită efectivă a locuinței, inclusiv cota indiviză aferentă locuinței, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia.

     Pentru anul 2015 valoarea de înlocuire este de 328 euro/mp., inclusiv TVA, conform Ordinului nr. 1391/2014.

     Vânzătorul beneficiază de un comision de 1% din valoarea de vânzare a locuinței.

-         în cazul efectuării plății integrale comisionul de 1% se adaugă la prețul de vânzare.

-         în cazul efectuării plății în rate lunare comisionul de 1% se achită la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Prețul locuinței se achită integral sau în rate lunare cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare, la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.

Pentru achiziționarea locuințelor cu plata în rate, ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat.

 

Modalitate de calcul a dobânzii totale:

 

                        Creditul (valoarea rămasă) x(dobânda de referință + 2)x nr. de ani

                        ____________________________________________________

                                                                         2 x 100

 

                       Dobânda de referință este de 1.75% pe an conform Circularei nr.

                        17/2015.

                       Nr. de ani ( termenul de rambursare ) se stabilește în funcție de

                        venitul brut pe membru de familie și de opțiunea titularului.

                       In funcție de venit :

-         in maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul mediu brut pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%.

 

-         în maximum 20 de ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței  depășește salariul mediu brut pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%.

 

-          În maximum 25 de ani pentru cazul în care , la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței nu depășește cu 50% salariul mediu brut pe economie.

  Valoarea salariului mediu brut este la această dată de 2.415 lei.

        În cazul vânzării locuințelor cu plata în rate, după stabilirea prețului final, se adaugă cuantumul integral al dobânzii, valoarea finală fiind eșalonată în rate lunare pentru întreaga perioadă a contractului.

Locuința nu poate face obiectul unor acte de dispziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia. Această interdicție se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condițiile legii.

Dupa analizarea celor 34 de solicitări comisia le aprobă astfel:

         

PANĂ LARISA FLORENTINA ( cererea nr. 29230/26.11.2014 ): B-dul Eroilor  nr. 17, blocul 11A, apartamentul nr. 5, contract de închiriere nr. 14607/ 24.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 15 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.584 lei.

Suprafața locuinței : 74,06 mp.

Data recepționării blocului: 19.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 20.770 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

74,06 mp x 328 euro = 24.292 euro

Amortizarea:

24.292 euro : 480 luni = 50,61 euro

50,61 euro x 150 luni    = 7.592 euro

24.292 euro – 7.592 euro = 16.700 euro

Comision 1%               =    167 euro

           Cadstru                        =    89  euro

           167 – 89                      =    78  euro

           Comision 1% de plată =    78 euro

Avans 15%                  = 2.505 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.195 euro

          Dobânda de referință     = 1,75% 

Dobânda = ( 14.195 euro x 3,75 x 15 ani ) : 2 x 100 = 3.992 euro

Valoarea finala             = 20.770 euro

Rată lunară timp de 15 ani = 101,04 euro. ( rată credit 78,86 euro și rată dobândă 22,18 euro).

          

           IVANOVICI TRAIAN DANIEL ( cererea nr. 19557/11.08.2014 ): strada Lăzărică Petrescu nr. 1, blocul A2, apartamentul nr. 7, contract de închiriere nr. 20594/ 21.08.2013.

Solicită cumpărarea cu plata integrală. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 2.552 lei.

Suprafața locuinței : 82,08 mp.

Data recepționării blocului: 30.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 18.637 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

82,08 mp x 328 euro = 26.922 euro

Amortizarea:

26.922 euro : 480 luni = 56,09 euro

56,09 euro x 151 luni    = 8.470 euro

26.922 euro – 8.470 euro = 18.452 euro

Comision 1%               =    185 euro

Valoarea finala             = 18.637 euro

            STOICA EUGEN CĂTĂLIN ( cererea nr. 19750/13.08.2014 ): strada Lăzărică Petrescu nr. 3, blocul A3, apartamentul nr. 8, contract de închiriere nr. 14441/ 23.07.2003.

Solicită cumpărarea cu plata integrală. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.585 lei.

Suprafața locuinței : 85,87 mp.

Data recepționării blocului: 30.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 19.497 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

85,87 mp x 328 euro         = 28.165 euro

Amortizarea:

28.165 euro : 480 luni       =       58,68 euro

58,68 euro x 151 luni        =   8.861 euro

28.165 euro – 8.861 euro  = 19.304 euro

Comision 1%                    =      193 euro

Valoarea finala                  = 19.497 euro

          MATACHE MIHAELA CRISTINA ( cererea nr. 23959/02.10.2014): strada Hotin nr. 3, blocul C6B, apartamentul nr. 12, contract de închiriere nr. 13551/ 11.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.184 lei.

Suprafața locuinței : 76,41 mp.

Data recepționării blocului: 07.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 24.267 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

76,41 mp x 328 euro = 25.062 euro

Amortizarea:

25.062 euro : 480 luni = 52,21 euro

52,21 euro x 150 luni    = 7.832 euro

25.062 euro – 7.832 euro = 17.230 euro

Comision 1%               =    172 euro

Avans 15%                  = 2.585 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.645 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 14.645 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.865 euro.

Valoarea finala             = 24.267 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 71,7 euro. ( rată credit 48,82 euro și rată dobândă 22,88 euro).

 

          NEDELCU ELENA ( cererea nr. 24222/06.10.2014): strada Lăzărică Petrescu nr. 3, blocul A3, apartamentul nr. 1, contract de închiriere nr. 14431/ 23.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.459 lei.

Suprafața locuinței : 116,17 mp.

Data recepționării blocului: 30.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 36.785 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

76,41 mp x 328 euro = 38.104 euro

Amortizarea:

38.104 euro : 480 luni = 79,38 euro

79,38 euro x 151 luni    = 11.986 euro

38.104 euro – 11.986 euro = 26.118 euro

Comision 1%               =    261 euro

Avans 15%                  = 3.918 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 22.200 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 22.200 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 10.406 euro.

Valoarea finala             = 36.785 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 108,69 euro. ( rată credit 74 euro și rată dobândă 34,69 euro).

 

          PURCĂREANU IOANA ( cererea nr. 25614/17.10.2014): strada Hotin nr. 3, blocul C6B, apartamentul nr. 13, contract de închiriere nr. 9663/ 04.11.2011.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 450 lei.

Suprafața locuinței : 44,75 mp.

Data recepționării blocului: 07.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 14.212 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

44,75 mp x 328 euro = 14.678 euro

Amortizarea:

14.678 euro : 480 luni = 30,58 euro

30,58 euro x 150 luni    = 4.587 euro

14.678euro – 4.587 euro = 10.091 euro

Comision 1%               =    101 euro

Avans 15%                  = 1.514 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 8.577 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 8.577 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 4.020 euro.

Valoarea finala             = 14.212 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 41,99 euro. ( rată credit 28,59 euro și rată dobândă 13,4 euro).

 

          POPESCU FLORIN ( cererea nr. 25630/17.10.2014): strada Hotin nr. 3, blocul C6A, apartamentul nr. 4, contract de închiriere nr. 13621/ 14.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 581 lei.

Suprafața locuinței : 74,22 mp.

Data recepționării blocului: 07.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.571 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

74,22 mp x 328 euro = 24.344 euro

Amortizarea:

24.344 euro : 480 luni = 50,72 euro

50,72 euro x 150 luni    = 7.608 euro

24.344euro – 7.608 euro = 16.736 euro

Comision 1%               =    167 euro

Avans 15%                  = 2.510 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.226 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 14.226 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.668 euro.

Valoarea finala             = 23.571 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 69,65 euro. ( rată credit 47,42 euro și rată dobândă 22,23 euro).

 

           TUDORACHE ELENA ALINA ( cererea nr. 25643/17.10.2014 ): B-dul Eroilor  nr. 17, blocul 11B, apartamentul nr. 5, contract de închiriere nr. 14573/ 24.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 10 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 873 lei.

Suprafața locuinței : 74,06 mp.

Data recepționării blocului: 30.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 19.391 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

74,06 mp x 328 euro = 24.292 euro

Amortizarea:

24.292 euro : 480 luni = 50,61 euro

50,61 euro x 151 luni    = 7.642 euro

24.292 euro – 7.642 euro = 16.650 euro

Comision 1%               =    167 euro

           Cadstru                        =    80,49  euro

           167 – 80,49                      =    86,51  euro

           Comision 1% de plată =    86,51 euro

Avans 15%                  = 2.498 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.152 euro

          Dobânda de referință     = 1,75% 

Dobânda = ( 14.152 euro x 3,75 x 10ani ) : 2 x 100 = 2.654 euro

Valoarea finala             = 19.391 euro

Rată lunară timp de 10 ani = 140,05 euro. ( rată credit 117,93 euro și rată dobândă 22,12 euro).

 

          PETRE MARIAN ( cererea nr. 26136/23.10.2014): strada Hotin nr. 3, blocul C6A, apartamentul nr. 7, contract de închiriere nr. 13606/ 14.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 357 lei.

Suprafața locuinței : 70,95 mp.

Data recepționării blocului: 07.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 22.535 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

70,95 mp x 328 euro = 23.272 euro

Amortizarea:

23.272 euro : 480 luni = 48,48 euro

48,48 euro x 150 luni    = 7.272 euro

23.272euro – 7.272 euro = 16.000 euro

Comision 1%               =    160 euro

Avans 15%                  = 2.400 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 13.600 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 13.600 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.375 euro.

Valoarea finala             = 22.535 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 66,58 euro. ( rată credit 45,33 euro și rată dobândă 21,25 euro).

 

          PLOSCARU VASILE ( cererea nr. 26957/23.10.2013): strada Hotin nr. 3, blocul C6A, apartamentul nr. 10, contract de închiriere nr. 13600/ 14.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 856 lei.

Suprafața locuinței : 76,41 mp.

Data recepționării blocului: 07.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 24.267 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

76,41 mp x 328 euro = 25.062 euro

Amortizarea:

25.062 euro : 480 luni = 52,21 euro

52,21 euro x 150 luni    = 7.832 euro

25.062euro – 7.832 euro = 17.230 euro

Comision 1%               =    172 euro

Avans 15%                  = 2.585 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.645 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 14.645 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.865 euro.

Valoarea finala             = 24.267 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 71,7 euro. ( rată credit 48,82 euro și rată dobândă 22,88 euro).

 

          ALEXANDRU FLORIN ( cererea nr. 27005/03.11.2014): B-dul Unirii  nr. 1, blocul 39A, scara A, apartamentul nr. 9, contract de închiriere nr. 20597/ 21.08.2013.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 992 lei.

Suprafața locuinței : 112,94 mp.

Data recepționării blocului: 04.04.2003.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 36.304 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

112,94 mp x 328 euro = 37.044 euro

Amortizarea:

37.044 euro : 480 luni = 77,18 euro

77,18 euro x 146 luni    = 11.268 euro

37.044euro – 11.268 euro = 25.776 euro

Comision 1%               =    258 euro

Avans 15%                  = 3.866 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 21.910 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 21.910 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 10.270 euro.

Valoarea finala             = 36.304 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 107,26 euro. ( rată credit 73,03 euro și rată dobândă 34,23 euro).

 

           ANDREESCU MARILENA ( cererea nr. 24684/09.10.2014): strada Lăzărică Petrescu nr. 5, blocul A4, apartamentul nr. 18, contract de închiriere nr. 14449/ 23.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 2.862 lei.

Suprafața locuinței : 66,69 mp.

Data recepționării blocului: 31.01.2003.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 21.245 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

66,69 mp x 328 euro = 21.874 euro

Amortizarea:

21.874 euro : 480 luni = 45,57 euro

45,57 euro x 149 luni    = 6.790 euro

21.874 euro – 6.790 euro = 15.084 euro

Comision 1%               =    151 euro

Avans 15%                  = 2.263 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 12.821 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 12.821 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.010 euro.

Valoarea finala             = 21.245 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 62,77 euro. ( rată credit 42,74 euro și rată dobândă 20,03 euro).

 

          MURĂTUREANU CLAUDIA ELENA ( cererea nr. 4370/18.02.2015): B-dul Unirii  nr. 1, blocul 39A, scara A, apartamentul nr. 27, contract de închiriere nr. 32787/ 21.12.2010.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 948 lei.

Suprafața locuinței : 80,67 mp.

Data recepționării blocului: 04.04.2003.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 25.930 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

80,67 mp x 328 euro = 26.460 euro

Amortizarea:

26.460 euro : 480 luni = 55,13 euro

55,13 euro x 146 luni    = 8.049 euro

26.460 euro – 8.049 euro = 18.411 euro

Comision 1%               =    184 euro

Avans 15%                  = 2.762 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 15.649 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 15.649 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 7.335 euro.

Valoarea finala             = 25.930

Rată lunară timp de 25 ani = 76,61 euro. ( rată credit 52,16 euro și rată dobândă 24,45 euro).

 

           MICU IONELA ( cererea nr. 4371/18.02.2015 ): B-dul Eroilor  nr. 17, blocul 11A, apartamentul nr. 35, contract de închiriere nr. 4487/ 28.02.2006.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 459 lei.

Suprafața locuinței : 74,06 mp.

Data recepționării blocului: 19.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.441 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

74,06 mp x 328 euro = 24.292 euro

Amortizarea:

24.292 euro : 480 luni = 50,61 euro

50,61 euro x 150 luni    = 7.592 euro

24.292 euro – 7.592 euro = 16.700 euro

Comision 1%               =    167 euro

           Cadstru                        =    80,49  euro

           167 – 80,49                      =    86,51 euro

           Comision 1% de plată =    86,51 euro

Avans 15%                  = 2.505 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.195 euro

          Dobânda de referință     = 1,75% 

Dobânda = ( 14.195 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.654 euro

Valoarea finala             = 23.441 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 69,5 euro. ( rată credit 47,32 euro și rată dobândă 22,18 euro).

 

          BĂNARU RĂZVAN ( cererea nr. 13947/19.01.2015): strada Hotin nr. 3, blocul C6A, apartamentul nr. 3, contract de închiriere nr. 13620 / 14.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.614 lei.

Suprafața locuinței : 76,41 mp.

Data recepționării blocului: 07.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 24.267 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

76,41 mp x 328 euro = 25.062 euro

Amortizarea:

25.062 euro : 480 luni = 52,21 euro

52,21 euro x 150 luni    = 7.832 euro

25.062euro – 7.832 euro = 17.230 euro

Comision 1%               =    172 euro

Avans 15%                  = 2.585 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.645 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 14.645 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.865 euro.

Valoarea finala             = 24.267 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 71,7 euro. ( rată credit 48,82 euro și rată dobândă 22,88 euro).

 

          NICULESCU CRISTINA GABRIELA ( cererea nr. 5204/26.02.2015): strada Soroca nr. 2, blocul C2, apartamentul nr. 3, contract de închiriere nr. 18879 / 21.08.2009.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 522 lei.

Suprafața locuinței : 99,39 mp.

Data recepționării blocului: 26.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 31.470 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

99,39 mp x 328 euro = 32.600 euro

Amortizarea:

32.600 euro : 480 luni = 67,92euro

67,92 euro x 151 luni    = 10.256 euro

32.600 euro – 10.256 euro = 22.344 euro

Comision 1%               =    223 euro

Avans 15%                  = 3.352 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 18.992 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 18.992 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 8.903 euro.

Valoarea finala             = 31.470 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 92,99 euro. ( rată credit 63,31 euro și rată dobândă 29,68 euro).

 

            MOICEANU GHEORGHE (cererea nr. 26996/03.11.2014 ): strada Lăzărică Petrescu nr. 1, blocul A2, apartamentul nr. 4, contract de închiriere nr. 14447/ 23.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.680 lei.

Suprafața locuinței : 88,39 mp.

Data recepționării blocului: 30.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 27.989 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

88,39 mp x 328 euro = 28.992 euro

Amortizarea:

28.992 euro : 480 luni = 60,4 euro

60,4 euro x 151 luni    = 9.120 euro

28.992 euro – 9.120 euro = 19.872 euro

Comision 1%               =    199 euro

Avans 15%                  = 2.981 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 16.891 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 16.891 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 7.918 euro.

Valoarea finala             = 27.989 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 82,69 euro. ( rată credit 56,3 euro și rată dobândă 26,39 euro).

 

           COSTINAȘ ANCA DANIELA(cererea nr.143/04.01.2013 ): strada Soroca nr. 4, blocul C3, apartamentul nr. 17, contract de închiriere nr. 443/ 09.01.2007 .

Solicită cumpărarea cu plata integrală. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 2.000 lei.

Suprafața locuinței : 60,5 mp.

Data recepționării blocului: 26.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 13.738 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

60,5 mp x 328 euro = 19.844 euro

Amortizarea:

19.844 euro : 480 luni = 41,34 euro

41,34 euro x 151 luni    = 6.242 euro

19.844 euro – 6.242 euro = 13.602 euro

Comision 1%               =    136 euro

Valoarea finala             = 13.738 euro

 

           MARIAN GABRIEL ( cererea nr. 4874/24.02.2015 ): B-dul Eroilor  nr. 17, blocul 11A, apartamentul nr. 36, contract de închiriere nr. 14565/ 24.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.220 lei.

Suprafața locuinței : 69,58 mp.

Data recepționării blocului: 19.12.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 22.017 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

69,58 mp x 328 euro = 22.822 euro

Amortizarea:

22.822 euro : 480 luni = 47,55 euro

47,55 euro x 150 luni    = 7.133 euro

22.822 euro – 7.133 euro = 15.689 euro

Comision 1%               =    157 euro

           Cadstru                        =    80,49  euro

           157 – 80,49                      =    76,51 euro

           Comision 1% de plată =    76,51 euro

Avans 15%                  = 2.353 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 13.336 euro

          Dobânda de referință     = 1,75% 

Dobânda = ( 13.336 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.251 euro

Valoarea finala             = 22.017 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 65,29 euro. ( rată credit 44,45 euro și rată dobândă 20,84 euro).

 

          ANDREI DANIEL ( cererea nr. 228/06.01.2015 ): strada Soroca nr. 6, blocul C4, apartamentul nr. 6, contract de închiriere nr. 22354/ 02.07.2007.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.166 lei.

Suprafața locuinței : 73,46 mp.

Data recepționării blocului: 23.05.2003.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.684 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

73,46 mp x 328 euro = 24.095 euro

Amortizarea:

24.095 euro : 480 luni = 50,2 euro

50,2 euro x 145 luni    = 7.279 euro

24.095 euro – 7.279 euro = 16.816 euro

Comision 1%               =    168 euro

Avans 15%                  = 2.522 euro        

                   

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.294 euro

          Dobânda de referință     = 1,75% 

Dobânda = ( 14.294 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.700 euro

Valoarea finala             = 23.684 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 69,98 euro. ( rată credit 47,65 euro și rată dobândă 22,33 euro).

 

RADU MAGDALENA ( cererea nr. 28815/ 21.11.2014) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr.5, blocul 17, scara D, apartamentul nr.17, contract de închiriere nr. 28753/ 02.11.2012.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 15 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.019 lei.

Suprafața locuinței : 53,68 mp.

Data recepționării blocului : 25.09.2006

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 17.183 euro rezultată în urma următorului mod de calcul :

53,68 mp x 328 euro = 17.607 euro.

Amortizarea:

17.607 auro : 480 luni = 36,68 euro.

36,68 euro x 105 luni = 3.851 euro

17.607 euro – 3.851 euro = 13.756 euro

Comision 1%                   =       138 euro

Avans 15%                      = 2.063euro

Creditul ( valoarea rămasă) = 11.693 euro

           Dobânda de referință     = 1,75%

Dobânda ‚ ( 11.693 euro x 3,75 x 15 ani ): 2x 100 = 3.289 euro.

Valoarea finala                    = 17.183 euro.

Rată lunară timp de 15 ani = 83,23 euro. ( rată credit 64,96 euro și rată dobândă 18,27 euro).

 

MANEA MARIA ( cererea nr. 28043/ 12.11.2014) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr. 5, blocul nr.17, scara D, apartamentul nr. 19, contract de închiriere nr. 226/ 05.01.2007.

Solicită cumpărarea cu plata integrală din surse proprii ale beneficiarului.

Suprafața locuinței : 53,68 mp.

Data recepționării blocului : 25.09.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 13.893 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

53,68 mp x 328 euro = 17.607euro

Amortizarea:

17.607 euro : 480 luni = 36,68 euro

36,68 euro x 105 luni = 3.852 euro.

17.607euro  – 3.852 euro = 13.755euro.

Comision 1%                   =      138euro.

Valoare finala                  = 13.893 euro.

 

NANCIU ADRIAN GEORGIAN ( cererea nr. 27591/ 06.11.2014) : strada Ing. Gib Constantin nr.16, blocul 2, apartamentul nr.1, contract de închiriere nr. 10600/ 18.05.2007.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 10 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 4.189 lei.

Suprafața locuinței : 61,06 mp.

Data recepționării blocului : 21.12.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 18.444 euro rezultată în urma urmatorului mod de calcul :

61,06 mp x 328 euro = 20.028 euro.

Amortizarea:

20.028 euro : 480 luni = 41,73 euro.

41,73 euro x 102 luni = 4.256 euro

20.028 euro – 4.256 euro = 15.772 euro.

Comision 1%                       =      158 euro

Avans 15%                          =   2.366 euro

Creditul ( valoarea rămasă) = 13.406 euro

Dobânda de referință     =   1,75%

Dobânda = ( 13.406 euro x 3,75 x 10 ani ): 2 x 100 = 2.514 euro

Valoarea finala                    = 18.444 euro.

Rata lunară timp de 10 ani = 132,67euro. ( rată credit 111,72 euro și rată dobândă 20,95 euro ).

 

LUNGU STELICA ( cererea nr. 24758/09.10.2014 ) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr. 5, blocul 17, scara C, apartamentul nr.4, contract de închiriere nr. 27305/ 29.12.2006.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 450 lei.

Suprafața locuinței : 55,68 mp.

Data recepționării blocului : 16.03.2006.

Calculându – se prțul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 19.773 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

55,68 mp x 328 euro = 18.263 euro

Amortizarea:

18.263 euro : 480 luni  = 38,05 euro

38,05 euro x 111 luni = 4.224 euro

18.263 euro – 4.224 euro = 14.039 euro

Comision 1%                        =     140 euro

Avans 15%                           =  2.106 euro

Creditul ( valoarea rămasă) = 11.933 euro

Dobânda de referință   = 1,75%

Dobânda = (11.933 euro x 3,75 x25 ani) : 2 x 100 = 5.594 euro

Valoarea finală                   = 19.773  euro

Rată lunară timp de 25 ani = 58,43 euro. ( rată credit 39,78 euro și rată dobândă 18,65 euro)

 

PREDICĂ BOGDAN IONEL ( cererea nr. 19686/ 12.08.2014) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr.5, blocul 17, scara A, apartamentul nr. 19, contract de închiriere nr. 936/ 16.01.2008.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 2.422 lei.

Suprefața locuinței : 53,68 mp.

Data recepționării blocului : 30.07.2007.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 19.890 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

53,68 mp x 328 euro = 17.607 euro.

Amortizarea :

17.607 euro : 480 luni = 36,68 euro.

36,68 euro x 95 luni = 3.485 euro

17.607 euro – 3.485 euro = 14.122 euro.

 

Comision 1%                    =    141 euro

Avans 15%                       = 2.118euro

Creditul ( valoarea rămasă) = 12.004 euro.

Dobânda de referință      =  1,75%

Dobânda = ( 12.004 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x100 = 5.627 euro.

Valoarea finală                   = 19.890 euro.

Rată lunară timp de 25 ani = 58,77 euro. ( rată credit 40,01 euro și rată dobândă 18,76 euro).

 

CISMARU ELENA RAMONA ( cererea nr. 24279/ 06.10.2014): strada Dr. Oprescu Dumitru nr.5, blocul 17, scara D, apartamentul nr. 14, contract de închiriere nr. 229/ 05.01.2007.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 946 lei.

Suprafața locuinței : 65,49 mp.

Data recepționării blocului : 25.09.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.637 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

65,49 mp x 328 euro = 21.481 euro.

Amortizarea :

21.481 euro : 480 luni = 44,75 euro

44,75 euro x 105 luni = 4.699 euro

21.481 euro – 4.699 euro = 16.782 euro.

Comision 1%                        =        168 euro.

Avans 15%                           =     2.517 euro.

Creditul ( valoarea rămasă ) =   14.265 euro.

Dobânda de referință  =  1,75%

Dobânda = ( 14.265 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.687 euro

Valoarea finală                     = 23.637 euro.

Rată lunară timp de 25 ani = 69,84 euro. ( rată credit 47,55 euro și rată dobândă 22,29 euro).

 

 

MIHĂESCU CARMEN CERASELA ( cererea nr. 26798/30.10.2014 ) : strada Ing. Gib Constantin nr.20, blocul 4, apartamentul nr.11, contract de închiriere nr. 12280/ 15.05.2013.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 809 lei.

Suprefața locuinței : 89,22 mp

Data receptionării blocului : 12.10.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 32.286 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

89,22 mp x 328 euro = 29.264 euro.

Amortizarea:

29.264 euro : 480 luni = 60,97 euro

60,97 euro x 104 luni = 6.341 euro.

29.264 euro – 6.341 euro = 22.923 euro.

Comision 1%                  =     229 euro.

Avans 15%                     =   3.438 euro.

Creditul ( valoarea rămasă) = 19.485 euro

Dobânda de referință    =  1,75%

Dobânda = ( 19.485 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 9.134 euro.

Valoarea finală                   = 32.286 euro.

Rată lunară timp de 25 ani = 95,44 euro. ( rată credit 64,98 euro și rată dobândă 30,46 euro).

 

 

JURJE COSMIN FLORIN ( cererea nr. 2398/28.01.2015) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr.5, blocul 17, scara D, apartamentul nr.8, contract de închiriere nr. 27296/29.12.2006.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.188 lei.

Suprafața locuinței : 65,49 mp.

Data receptionării blocului : 25.09.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.637 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

65,49 mp x 328 euro = 21.481 euro.

Amortizarea:

21.481 euro : 480 luni = 44,75 euro.

44,75 euro x 105 luni = 4.699 euro.

21.481 euro – 4.699 euro = 16.782 euro

Comision 1%               =    168 euro.  

Avans 15%                  = 2.517 euro.

Creditul ( valoarea rămasă) = 14.265 euro.

Dobânda de referință    =  1,75%

Dobânda = ( 14.265euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100= 6.687 euro.

Valoarea finală                   = 23.637 euro.

Rată lunară timp de 25 ani = 69,84 euro ( rată credit 47,55 euro si rată dobândă 22,29 euro).

 

HONCIU IONUȚ TIBERIU (cererea nr. 6716/ 13.03.2015 ) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr.5, blocul 17, scara D, apartamentul nr.6, contract de închiriere nr. 27294/ 29.12.2006.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani.Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 373 lei.

Suprafața locuinței : 65,49 mp.

Data receptionării blocului : 25.09.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.637 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

65,49 mp x 328 euro = 21.481 euro.

Amortizarea:

21.481 euro : 480 luni = 44,75 euro.

44,75 euro x 105 luni = 4.699 euro.

21.481 euro – 4.699 euro = 16.782 euro

Comision 1%               =    168 euro.  

Avans 15%                  = 2.517 euro.

Creditul ( valoarea rămasă) = 14.265 euro.

Dobânda de referință   =  1,75%

Dobânda = ( 14.265 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100= 6.687 euro.

Valoarea finală                   = 23.637 euro.

Rată lunară timp de 25 ani = 69,84 euro ( rată credit 47,55 euro si rată dobândă 22,29 euro).

 

          ION ALINA ( cererea nr. 26315/24.10.2014): strada Soroca nr. 2, blocul C2, apartamentul nr. 4, contract de închiriere nr. 13820 / 16.07.2003.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.398 lei.

Suprafața locuinței : 75,62 mp.

Data recepționării blocului: 26.11.2002.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 23.945 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

75,62 mp x 328 euro = 24.803 euro

Amortizarea:

24.803 euro : 480 luni = 51,67euro

51,67 euro x 151 luni    = 7.802 euro

24.803 euro – 7.802 euro = 17.001 euro

Comision 1%               =    170 euro

Avans 15%                  = 2.550 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 14.451 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 14.451 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 6.774 euro.

Valoarea finala             = 23.945 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 70,75 euro. ( rată credit 48,17 euro și rată dobândă 22,58 euro).

 

        OANĂ  ALEXANDRU ( cererea nr. 10124/16.04.2015): B-dul Unirii  nr. 1, blocul 39A, scara A, apartamentul nr. 5, contract de închiriere nr. 10135/ 18.04.2011.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 2.193 lei.

Suprafața locuinței : 112,94 mp.

Data recepționării blocului: 04.04.2003.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 36.304 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

112,94 mp x 328 euro = 37.044 euro

Amortizarea:

37.044 euro : 480 luni = 77,18 euro

77,18 euro x 146 luni    = 11.268 euro

37.044euro – 11.268 euro = 25.776 euro

Comision 1%               =    258 euro

Avans 15%                  = 3.866 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 21.910 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 21.910 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 10.270 euro.

Valoarea finala             = 36.304 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 107,26 euro. ( rată credit 73,03 euro și rată dobândă 34,23 euro).

 

TUDOR RALUCA ALEXANDRA ( cererea nr. 11680/05.04.2015 ) : strada Ing. Gib Constantin nr.18, blocul 3, apartamentul nr.10, contract de închiriere nr. 453/ 09.01.2007.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 20 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 1.333 lei.

Suprefața locuinței : 91,25 mp

Data receptionării blocului : 11.07.2006.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 30.906 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

91,25 mp x 328 euro = 29.930 euro.

Amortizarea:

29.930 euro : 480 luni = 62,35 euro

62,35 euro x 107 luni = 6.671 euro.

29.930 euro – 6.671 euro = 23.259euro.

Comision 1%                  =     233 euro.

Avans 15%                     =   3.489 euro.

Creditul ( valoarea rămasă) = 19.770 euro

Dobânda de referință    =  1,75%

Dobânda = ( 19.770 euro x 3,75 x 20 ani ) : 2 x 100 = 7.414 euro.

Valoarea finală                   = 30.906 euro.

Rată lunară timp de 25 ani = 113,27 euro. ( rată credit 82,38 euro și rată dobândă 30,89 euro).

 

           FLINTOACĂ IONUȚ COSMIN ( cererea nr. 16639/ 23.06.2015) : strada Dr. Oprescu Dumitru nr.5, blocul 17, scara D, apartamentul nr.1, contract de închiriere nr. 230/ 05.01.2007.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 20 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 650 lei.

Suprafața locuinței : 53,68 mp.

Data recepționării blocului : 25.09.2006

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 18.279 euro rezultată în urma următorului mod de calcul :

53,68 mp x 328 euro = 17.607 euro.

Amortizarea:

17.607 auro : 480 luni = 36,68 euro.

36,68 euro x 105 luni = 3.851 euro

17.607 euro – 3.851 euro = 13.756 euro

Comision 1%                   =       138 euro

Avans 15%                      = 2.063 euro

Creditul ( valoarea rămasă) = 11.693 euro

           Dobânda de referință     = 1,75%

Dobânda ‚ ( 11.693 euro x 3,75 x 20 ani ): 2x 100 = 4.385 euro.

Valoarea finala                    = 18.279 euro.

Rată lunară timp de 20 ani = 66,99 euro. ( rată credit 48,72 euro și rată dobândă 18,27 euro).

 

        SAMFIRESCU CRISTINA ELENA ( cererea nr. 16801/25.06.2015): B-dul Unirii  nr. 1, blocul 39A, scara A, apartamentul nr. 8, contract de închiriere nr. 29348/ 27.11.2014.

Solicită cumpărarea în rate pe o perioadă de 25 ani. Are venitul mediu brut pe membru de familie în valoare de 633 lei.

Suprafața locuinței : 86,05 mp.

Data recepționării blocului: 04.04.2003.

Calculându – se prețul locuinței comisia propune ca vânzarea să se realizeze pentru suma de 27.660 euro rezultată în urma următorului mod de calcul:

86,05 mp x 328 euro = 28.224 euro

Amortizarea:

28.224 euro : 480 luni = 58,8 euro

58,8 euro x 146 luni    = 8.585 euro

28.224 euro – 8.585 euro = 19.639 euro

Comision 1%               =    196 euro

Avans 15%                  = 2.946 euro

Creditul ( valoarea rămasă)       = 16.693 euro

           Dobânda de referință      = 1,75%

Dobânda = ( 16.693 euro x 3,75 x 25 ani ) : 2 x 100 = 7.825 euro.

Valoarea finala             = 27.660 euro

Rată lunară timp de 25 ani = 81,72 euro. ( rată credit 55,64 euro și rată dobândă 26,08 euro).

 

Prețurile sunt calculate în euro și vor fi achitate în lei la cursul euro al B.N.R. din data încheierii contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.

 

Bozieru Cosmin Petruț  –Viceprimar                     -  președinte____________

Ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P.                - membru _____________

Ing. Pușcașu Eugen – consilier                               -  membru _____________

Jr. Epurescu Elena – consilier                                 - membru ______________

Ec. Soare Laura – consilier                                     - membru ______________

Ing. Nicolae Tinel – consilier                                  - membru ______________

Ing. Negoiță Aurelia – consilier                              - secretar _______________