Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 193/30.07.2015

 

 

 

Criterii de selecţie a dosarelor de înscriere pentru Serviciul Creşe

începând anul şcolar 2015 – 2016

 

 

1.      domiciliul (municipiul Targoviste, fata de locatia cresei, fata de locatia locului de munca) – intre 0 si 5 puncte

2.      veniturile familiei (venitul brut/familie mai mare de 1000 lei – 0 puncte; intre 800 si 1000 lei  - 1 punct; intre 600 si 799 lei – 2 puncte; intre 400 si 599 lei – 3 puncte; intre 200 si 399 lei – 4 puncte si sub 200 lei – 5 puncte) – intre 0 si 5 puncte.

3.      starea sociala-ancheta sociala (familie monoparentala, familie cu persoana cu dizabilitati, familie marginalizata din punct de vedere social sau aflata in risc sociala) – intre 0 si 5 puncte

4.      vechimea cererii ( septembrie-decembrie an anterior repartitiei - 4 puncte; ianuariefebruarie an curent repartitiei – 3 puncte; martieaprilie an curent repartitiei – 2 puncte; mai-iunie an curent repartitiei – 1 punct; iulie – 0 puncte) – intre 0 si 4 puncte

5.      frati/surori in aceeasi unitate de invatamant sau aflata in apropiere – 1 punct