Anexa nr. 2 la HCL nr. 139/27.05.2015

 

 

STRĂZI AFERENTE  UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINTA ( UTR ): 38

Nr. crt.

Denumire strada noua

Zona de impozitare actuală

Zona de impozitare propusă

0

1

2

3

1

Campului

B

C

2

Crangului

B

C

3

Dambovitei

B

C

4

Infratirii

B

C

5

Oilor

B

C

6

Prisecii

B

C

7

Soarelui

B

C

8

Stupilor

B

C

9

Teilor

B

C

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. Honorius Moțoc                                                     jr. Chiru Cătălin Cristea