MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                   Anexă la HCL nr. 297/26.112015

                                                                                                                                     

 

LIS TA

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

A UNOR BUNURI AFERENTE IMOBILULUI FOSTA POLICLINICĂ II  ZONALĂ SUD SITUAT ÎN STRADA COOPERAȚIEI NR. 2

 

Nr. crt.

Codul de clasificare ( număr inventar )

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

-lei-

Situația juridică actuală (denumire acte proprietate )

1

2.24.5.

(200721)

Fosă septică biologică Planimhoff 

Recipient cilindric din polietilenă, amplasat incintă Policlinică II Zonală Sud

2009

49.229,41

Domeniul public

2

1.6.3.2.

(102423)

Împrejmuire incintă Policlinică II Zonală Sud

Porți metalice și gard din sârmă cu rame de oțel pe stâlpi metalici; lungime = 250 metri

2011

48.004

Domeniul public

 

 

 

                                               

                                                                                                                                                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. Maria Diculescu                                                                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea