CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

 

 

 

ANEXA LA HCL NR. 143/27.05.2015

 

 

 

 

LISTĂ

PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE  ÎN VEDEREA CASĂRII

 

 

 

 

Cod rep.

Nr. inventar

Denumirea bunului

Cant.

An PIF

Valoare inventar (lei)

Observații

2.1.22.1.2.

2009126

Stație semaforizare Compania de Apă Targoviste

1

1999

1.388

Corespunzător poziției nr. 654 din HG nr. 1350/2001

2.1.22.1.2.

2001612

Stație semaforizare Direcția Agricolă

1

2003

52.874

corespunzător poziției nr. 959 din HG nr. 1975/2004.