MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

                                                               

 

Anexă la HCL nr. 22/26.01.2016

privind includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Poz. inreg

 

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

2952

 

 

 

Teren D.A.S. - strada Petru Cercel nr. 27

strada Petru Cercel nr. 27; categoria de folosință CC – curți construcții; cvartalul 248, cote părți / parcelele 1, 2, 26 și  27; suprafața = 2.324 mp

2000

418.320

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 21/26.01.2016

2953

 

 

Teren Catedrala Eroilor- Bulevardul IC Brătianu nr. 57

Bulevardul IC Brătianu nr. 57; categoria de folosință CC – curți construcții; cvartal 25, parcela 9; suprafața = 4.491 mp

2009

1.347.300

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 21/26.01.2016.

2954

 

 

1.6.2.

Clădire rectorat Universitatea Valahia

Bulevardul Regele Carol I nr. 2; construcție din zidărie S+P+1E, suprafața construită  = 265 mp, suprafața desfășurată = 530 mp

1948

 

 

 

 

 

396.720

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 21/26.01.2016.

 

2955

 

 

 

 

 

 

1.3.7.2.

Parcare bulevardul Unirii blocurile 72-73

Bulevardul Unirii, in spatele blocurilor 72-73, asfaltată, 121 locuri parcare marcate, 7 coșuri gunoi, suprafața = 3.375 mp.

2015

 

 

 

 

 

 

 

663.619,93

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 22/26.01.2016

PV  recepție nr. 219/15.10.2015; PV receptie nr. 216/14.10.2015; PV recepție nr. 202/08.10.2015; PV recepție nr. 177/19.09.2015; PV recepție nr. 7391/09.10.2015

2956

 

 

 

1.7.1.3.

Rețea iluminat public parcare și teren sport bulevardul Unirii blocurile 72-73

Bulevardul Unirii blocurile 72-73, rețea subterană,16 stâlpi din țeavă, 32 lămpi cu led

2015

 

 

 

 

79.746.14

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 22/26.01.2016.

PV recepție nr. 197/06.10.2015; PV recepție nr. 245/12.11.2015

2957

 

 

 

 

1.6.3.2.

Teren sport cu împrejmuire bulevardul Unirii blocurile 72-73

Bulevardul Unirii blocurile 72-73, teren sport bitumat, cu două porți handbal și două panouri baschet, 2 coșuri gunoi, suprafața teren = 503 mp; împrejmuire gard plasă sârma pe țevi metalice, înăltime 6 metri, lungime 90 metri

2015

 

 

 

 

 

68.502,28

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 22/26.01.2016;

PV recepție nr. 263/20.11.2015

2923

 

 

1.7.1.3.

Rețea iluminat strada Cornel Popa

Strada Cornel Popa, rețea subterană, 4 stâlpi ornamentali și 8 lămpi

2014

 

 

 

25.528,52

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 22/26.01.2016

 

2924

 

 

1.7.1.3.

Rețea iluminat strada profesor Constantin Manolescu

Strada profesor Constantin Manolescu, rețea subterană, 3 stâlpi metalici

2014

 

 

4.313,73

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 22/26.01.2016

2958

 

 

 

Teren aferent clădire Rectorat Universitatea Valahia

Bulevardul Regele Carol I nr. 2; categoria de folosință CC – curți, cvartal 15, parcela 4; suprafața = 635 mp

2015

 

 

190.500

Domeniul public al Municipiului Târgoviște conform HCL nr. 22/26.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                       Cosmin - Petruț Bozieru                                                    jr. Chiru Cătălin Cristea