Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind obiectivul de investitii "Amenajarea lacului aferent terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie"


  • 1. Solicitare de oferta
  • 2. Caiet de sarcini
  • 3. HCL 98/31.03.2021
  • 4. Extras carte funciara
  • 5. Formulare