Achizitie servicii de publicitate si informare pentru obiectivul de investitii: Servicii de publicitate si informare pentru obiectivul de investitii "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"


  • Caiet de sarcini publicitate.pdf
  • formulare.doc
  • Solicitare oferte.pdf
  • Raspuns clarificari serv. de publicitate.pdf
  • MIV_POR (1).pdf