Achizitie servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului pentru obiectivul de investitii "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"


  • Caiet de sarcini.pdf
  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf