Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii "Renovarea energetica a Liceului Voievodul Mircea din Targoviste, judetul Dambovita- Corpurile C1, C12, C16, C18


 • Caiet de sarcini.pdf
 • Certificat de urbanism.pdf
 • expertiza C1.pdf
 • expertiza C12.pdf
 • expertiza C16.pdf
 • expertiza C18.pdf
 • extras carte funciara Voievodul Mircea final-semnat.pdf
 • RAPORT AUDIT C1.pdf
 • RAPORT AUDIT C12.pdf
 • RAPORT AUDIT C16.pdf
 • RAPORT AUDIT C18.pdf
 • Solicitare oferta.pdf
 • Formulare .doc
 • Raspuns la solicitare de clarificari.pdf