Servicii de proiectare faza D.A.L.I pentru obiectivul de investitii "Renovarea energetica a Liceului Voievodul Mircea din Targoviste, judetul Dambovita- Corpurile C3, C4, C6, C13, C14


 • Caiet sarcini.pdf
 • Certificat urbanism.pdf
 • expertiza C3.pdf
 • expertiza C4.pdf
 • expertiza C6.pdf
 • expertiza C13.pdf
 • expertiza C14.pdf
 • extras carte funciara Voievodul Mircea final-semnat.pdf
 • RAPORT AUDIT C3.pdf
 • RAPORT AUDIT C4.pdf
 • RAPORT AUDIT C6.pdf
 • RAPORT AUDIT C13.pdf
 • RAPORT AUDIT C14.pdf
 • Solicitare oferta pret.pdf
 • Formulare.doc
 • Raspuns la solicitare de clarificari.pdf