Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii: Renovarea energetica a Liceului Teoretic Ion Heliade Radulescu din Targoviste– Corp C3”


  • 1. Solicitare de oferta.pdf
  • 2. Formulare_.doc
  • 3. Caiet de sarcini si documentatie tehnica.pdf
  • 1_Audit Energetic-Corp C3-I.H.Radulescu.pdf
  • Raspuns la solicitare de clarificari.pdf