Achizitie servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier pentru obiectivul de investitii "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I


  • Caiet de sarcini.pdf
  • Formulare.doc
  • Memoriu.pdf
  • Solicitare oferta de pret.pdf