Achizitie servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"


  • Caiet de sarcini.pdf
  • Formulare.doc
  • Memoriu tehnic general.pdf
  • Programe control.pdf
  • Solicitare oferte.pdf