Servicii de proiectare - Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ”Cresterea eficientei energetice Gradinita cu program prelungit nr.3 din Municipiul Targoviste”


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • Raspuns clarificari.pdf
  • Raspuns clarificari 2.pdf