Servicii de proiectare faza Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Renovarea energetica a Liceului ”Voievodul Mircea” din Targoviste Corpurile C1, C12, C16, C18