Servicii de proiectare–Proiect Tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii:“Renovarea energetica a Blocului de locuinte 82A, str. Dr. Benone Georgescu, Targoviste”


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • DALI BL.82A.zip