Servicii de proiectare–Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a Blocului de locuite–26,str. Tineretului din Municipiul Targoviste”


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • DALI BL.26.zip