Proces - Verbal Nr. 2

Incheiat astazi 18.06.2015, cu prilejul sedintei Comisiei de analiza si

repartizare a locuintelor sociale, constituita in baza Dispozitiei Primarului nr. 543/20.02.2015

 

 

La dezbaterile sedintei comisiei  ce a avut loc astazi, 18.06.2015, au fost prezenti un numar de 8 membrii, din cei 11 membrii ce au fost nominalizati prin Dispozitia Primarului nr. 543/20.02.2015, 3 membrii  fiind lipsa.

Au fost aprobate in unanimitate, un numar de 210 solicitari privind prelungirea  termenului contractului de inchiriere, pana la data de 30.06.2017, conform anexei 1 la procesul-verbal

            Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supusa spre aprobare Consiliului Local Targoviste.

Procesul verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei.

 

C O M I S I E:

 

- Ec. Bozierul Cosmin Petrut - viceprimar - presedinte ……………………….

- Ing. Maican Dorin - director DAP - membru  - ……………………..

- Jr. Epurescu Elena  – Sef. Birou Juridic - membru …………………

- Jr. Iordache Marcela - dir.adj. DAS - membru….………………………………

- Jr. Rujoiu Daniela – cons.Biroul Contencios – membru……………………..

- Raducanu Tudorica - cons. Local – membru - ………………………….                                   

- Ec. Diculescu Maria - cons. Local - membru  - absent.…………………………..

- Jr. Radulescu Catalin - cons. Local - membru  - absent…………………………….

- Ing. Albu  Andrei - cons. local - membru - absent…………………………………….

- Ec. Costache Niculina – cons. Fond Locativ – membru - ……………………

- Baltasiu Victorita – cons. Fond Locativ – secretar(fara drept de vot)………………