Servicii de inregistrare a imobilelor in sistemul de cadastru


  • 1. Solicitare de oferta.pdf
  • 2. Formulare.doc
  • 3. Caiet de sarcini.pdf