Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii: „Solu?ii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Târgovi?te – Etapa II” C10-I1.2-2733 finantat prin PNRR – Componenta C10 – Fondul Local, Obiectul de investi?ii I.1.2–Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban local); Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 2


  • Formulare.doc
  • Solicitare de oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • Clarificare din oficiu.pdf