Servicii de proiectare – Proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a blocurilor de locuite 6A si 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Targoviste"


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferta.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • DALI BL.6A, 6B.zip