Realizare fundatii statii de reincarcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, precum si racorduri subterane pentru alimentarea acestora, aferente obiectivului de investitii: „Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica prin achizitia a 4 statii de reincarcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”


  • Autorizatie Construire.pdf
  • Caiet de sarcini.pdf
  • Formulare.odt
  • Liste de cantitati.pdf
  • Memoriu tehnic.pdf
  • Piese desenate.pdf
  • Solicitare oferta.pdf