Servicii de proiectare lucrari de relocare pentru reteaua de distributie energie electrica situata pe amplasamentul obiectivului Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a monumentului istoric Poarta Dealu-Vanatorilor, municipiul Targoviste,Aleea Coconilor


  • Formulare.doc
  • Solicitare oferte
  • Aviz de amplasament nr.30602019758 din 22.01.2020
  • dmp_20230922_CS deviere retea energie electrica Poarta Vanatorilor