Servicii de proiectare si executie lucrari de racordare la reteaua de distributie energie electrica si a instalatiei de utilizare a locului de consum: ,,Autobaza si Statie de capat amplasat pe str. Calea Ialomitei nr. 5,,


  • Solicitare de oferta.pdf
  • Formulare.doc
  • Caiet de sarcini.pdf
  • Aviz tehnic de racordare.pdf